Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Polityka rozwoju m.st. Warszawy - Strona 2

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Planu Rozwoju Transportu Publicznego - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1749/2009 z dnia 9.07.2009

Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LI/1570/2009 z dnia 19.03.2009

Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008 – 2012 - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1273/2008 z dnia 2.10.2008

Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 (po ostatniej aktualizacji) - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LII/1607/2009 z dnia 16.04.2009

Polityka edukacyjna m.st. Warszawy w latach 2008 – 2012 - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVII/871/2008 z dnia 3.04.2008

Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 (po ostatniej aktualizacji) - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1460/2009 z dnia 15.01.2009

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla południowo – wschodniej części Dzielnicy Bielany oraz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIV/2008/2009 z dnia 22.10.2009

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIV/2009/2009 z dnia 22.10.2009

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVII/2072/2009 z dnia 26.11.2009

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVII/2073/2009 z dnia 26.11.2009

Zasady nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVII/2105/2009 z dnia 26.11.2009

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla wschodniej części Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVIII/2131/2009 z dnia 10.12.2009 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Łuku Siekierkowskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVIII/2132/2009 z dnia 10.12.2009