Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Polityka rozwoju m.st. Warszawy

opublikowany: 4 lis 2009 - 15:26, Małgorzata Borowicz

Wykaz aktów dotyczących strategii, programów i planów (branżowych - z wyłączeniem aktów z zakresu zagospodarowania przestrzennego)


Strategia rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXII/1789/2005 z dnia 24.11.2005

Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 roku - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIX/2063/2006 z dnia 27.02.2006

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/464/2007 z dnia 13.09.2007

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla rejonu północno-wschodniego Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/465/2007 z dnia 13.09.2007

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy -  uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1713/2009 z dnia 18.06.2009

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Targówka Przemysłowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1714/2009 z dnia 18.06.2009

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Potułkały-Pałacowej-Powsina w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1715/2009 z dnia 18.06.2009

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla północnej części Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1716/2009 z dnia 18.06.2009

Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku - uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2839/2006 z dnia 26.10.2006

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz gmin, które zawarły Porozumienie Międzygminne w dniu 27 czerwca 2005 r.) na lata 2008-2010 - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXV/1051/2008 z dnia 12.06.2008

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków - uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1130/2008 z dnia 10.07.2008