Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Planowane i realizowane projekty PPP w Warszawie

opublikowany: 20 paź 2014 - 12:48, Małgorzata Borowicz

Planowane i realizowane projekty PPP w Warszawie


 

 

Nazwa przedsięwzięcia

Opis

Status

1.

Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie

Koncesja na roboty budowlane w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę i utrzymanie 1580 wiat przystankowych przez koncesjonariusza we wskazanych lokalizacjach. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie wyłączne prawo do korzystania z gablot reklamowych umieszczonych w wiatach przystankowych.

Umowa podpisana została z konsorcjum firm AMS sp z o.o. oraz Stroer Polska sp. z o.o.

W realizacji
– po podpisaniu umowy koncesji (zakończona procedura wyboru koncesjonariusza)

2.

Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Koncesja na roboty budowlane w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Projekt obejmuje zaprojektowanie i budowę ogólnodostępnych parkingów podziemnych w wybranych lokalizacjach w centrum miasta wraz z odbudową nawierzchni. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie wyłączne prawo eksploatacji obiektów parkingowych obejmujące możliwość czerpania pożytków z prowadzonej działalności komercyjnej. 

W przygotowaniu – trwa procedura wyboru koncesjonariusza

3.

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę ratusza na nieruchomości udostępnionej przez m.st. Warszawę wraz z zarządzaniem i utrzymaniem nowego obiektu. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata z budżetu miasta, a także możliwość zagospodarowania i komercyjnego wykorzystania nieruchomości zwalnianych przez Urząd Dzielnicy Mokotów i jego jednostki po przeprowadzce do nowej siedziby.

W przygotowaniu – faza analiz i doradztwa specjalistycznego

4.

Częściowa modernizacja  oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg publicznych w m.st. Warszawie (w zakresie określonym na podstawie wykonanych audytów oraz doradztwa), realizacja robót modernizacji wraz z wdrożeniem centralnego systemu sterowania oświetleniem oraz zarządzanie eksploatacją zmodernizowanej infrastruktury oświetlenia. Analizowany przedmiot przedsięwzięcia obejmie ponad 24 tys. punktów świetlnych w Warszawie.

Wynagrodzenie partnera prywatnego  będzie przekazywane w formie opłat z budżetu miasta, w tym ze środków pochodzących z uzyskanych oszczędności z tytułu poprawy efektywności energetycznej.

W przygotowaniu – faza analiz i doradztwa specjalistycznego

5.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Przedsięwzięcie obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej obiektów obejmującej termomodernizację, modernizację instalacji energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,  elektrycznych) oraz wprowadzenie zdalnego monitoringu i zarządzania zużyciem energii.

Partner prywatny zaangażowany do realizacji przedsięwzięcia otrzyma wynagrodzenie z budżetu miasta, pochodzące przede wszystkim z zagwarantowanych oszczędności wynikających z obniżenia zużycia nośników energii.

Planowany – wewnętrzne prace przygotowawcze

6.

Budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stolbud – Ciechanów

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu „Stolbud -Ciechanów” i zaprojektowanie oraz budowę energooszczędnych budynków przedszkolnych, dostosowanych do wymaganych standardów użytkowych i aktualnych potrzeb lokalnych,  wraz z zarządzaniem i utrzymaniem nowych obiektów.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata z budżetu miasta, a także możliwość nie kolidującego z podstawową funkcja przedszkola publicznego, wykorzystania komercyjnego nowych obiektów, w tym oferowania dodatkowych usług.

Planowany – wewnętrzne prace przygotowawcze

Pliki do ściągnięcia

  1. 2015-02_13_prezentacja_ratusz.pdf (plik: 2015-02_13_prezentacja_ratusz.pdf, rozmiar pliku: 794.96 KB)