Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Organizacje i instytucje wspierające MSP

opublikowany: 20 lis 2009 - 15:23,

Mając na uwadzę potrzebę zapewnienia kompleksowej informacji dotyczącej problematyki wspierania przedsiębiorczości, przedstawiamy wybrane jednostki, których funkcjonowanie wiąże się ze wspieraniem i promowaniem przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy.


Organizacje wspierające małe i średnie firmy

 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 2A
www.mikroporady.pl


Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
01-048 Warszawa, ul. Smocza 27
www.fund.org.pl

Fundacja "Współpraca-Nauka-Kultura"
Centrum Dydaktyczne Przedsiębiorczości
00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a
tel. 022 629 11 28 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
00-591 Warszawa, ul. Klonowa 6
www.pkpplewiatan.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
www.kig.pl

"Business Fair Play" Program Office
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
www.fairplay.pl

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 7
www.fise.org.pl

Business Centre Club
00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10
www.bcc.org.pl


Konfederacja Pracodawców Polskich
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3
www.kpp.org.pl


Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
00-202 Warszawa, ul. Świętojerska 24
www.zpwim.pl