Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Informacje dla pracodawców

opublikowany: 23 lis 2009 - 23:37, Agnieszka Rybarczyk-Gołuch

Na stronie internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy dostępne są niezbędne informacje dla przedsiębiorców - pracodawców, dotyczące m.in.: pośrednictwa pracy, staży, outplacement-u, refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy czy poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, a także możliwości komunikacji pracodawców z osobami poszukującymi pracy (Video CV).