Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dlaczego Warszawa? - Strona 2

Inwestycje miasta
Warszawa jest przyjazna inwestorom i wciąż daje dowody swojego dynamicznego wzrostu. Nie boi się kryzysu i realizuje strategiczne inwestycje, utrzymując budżet inwestycyjny na najwyższym poziomie. W latach 2007-2009 wydano ponad 6 mld zł na inwestycje i ok. 4 mld zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Wśród najwiekszych inwestycji jest budowa centralnego odcnika II linia metra o wartości ponad 4 mld zł, w tym 2,9 mld zł to dofinansowania z UE. Stale wymieniany jest tabor komunikacji miejskiej oraz modernizowane są tory tramwajowe.

Oczyszczalnia Ścieków "Czajka" to inwestycja realizowana w ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie". W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano "Czajkę", która jest obecnie najnowoczesniejszym obiektem tego rodzaju w Polsce. Ta lokalna inwestycja o globalnym oddziaływaniu odbiła się szerokim echem nie tylko w Warszawie i miastach położonych w dolnym biegu Wisły, ale także w państwach basenu Morza Bałtyckiego, ponieważ po jej zakończeniu znacząco poprawiła sie jakość wody w Wiśle i Bałtyku. Warszawa dołączyła w końcu do grona pozostałych stolic europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne. Całe przedsięwzięcie (oczyszczalnia, spalarnia, układ przesyłowy) kosztowało ponad 3 mld złotych, z czego ponad połowa tej kwoty została pozyskana z Unii Europejskiej.

Rynek kapitałowy

Miasto Warszawa w 2009 r. zaistniało na rynku kapitałowym poprzez emisję obligacji komunalnych na rynku międzynarodowym i krajowym, wraz z wejściem na rynek Catalyst na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Emisja obligacji na rynku międzynarodowym opiewała na kwotę 200 mln EUR i była przeprowadzona w maju 2009 r. a w lipcu 2009 r. wyemitowane zostały obligacje krajowe o wartości 600 mln zł. Zainteresowanie obligacjami ponad dwukrotnie przewyższyło planowaną kwotę emisji i zgłaszana wartość zakupu wyniosła 1 217,9 mln zł. Wśród nabywców były głównie otwarte fundusze emerytalne (64,6% emisji), ubezpieczyciele (25%), banki (8,7%) oraz fundusze inwestycyjne (1,7%). Jest to całkowicie nowe podejście w skali kraju, które zakłada bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dostęp ten zapewnia Miastu szybkie oraz bardziej elastyczne finansowanie w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi przez samorządy w Polsce formami zadłużenia. W 2010 r. wartość obligacji  Warszawy na rynku kapitałowym wyniosła 300 mln, także w 2011 r. Miasto wyemitowało obligacje wartości 300 mln zł.

Fundusze UE
Szczególną rolę w finansowaniu inwestycji miejskich odgrywają fundusze unijne. Przy wsparciu z UE powstaną bardzo duże warszawskie inwestycje - budowa II linii metra z największą dotacją w wysokości 2,93 mld zł, czy oddany w 2012 roku Most Marii Skłodowskiej-Curie przy wsparciu 255 mln zł. Łącznie pozyskaliśmy już ponad 8 mld zł z Unii Europejskiej, co w skali całego kraju jest rekordowym osiągnięciem. 8 mld zł to 2,5-letni budżet na inwestycje Warszawy, to także 4 687,14 zł przypadające na 1 mieszkańca Warszawy – dwukrotnie więcej niż w pozostałych dużych miastach Polski. Z całej tej puli, 3,5 mld zł przeznaczone jest na transport publiczny, 2,3 mld zł na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz 1 mld zł na drogi. Na projekty społeczne pozyskaliśmy blisko 150 mln zł.
Powyższe liczby świadczą o tym, że Warszawa bardzo dobrze wykorzystuje swoją szansę, gdy fundusze unijne w Polsce są jeszcze dostępne.