Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
600 lat Nowego Miasta - szczególne wydarzenie hucznie świętować będziemy już 19 i 20 września!
Zapraszamy na konferencję prasową zapowiadającą to wydarzenie w najbliższy wtorek, 16 września, o godz. 12:00 na Rynku Nowego Miasta.

W konferencji udział wezmą:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Piotr Królikiewicz,
Wicedyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Andrzej Sołtan, Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek.

W programie: prezentacja programu obchodów, przedstawienie dokumentów historycznych, średniowieczni rycerze, oprawa muzyczna w klimacie święta

W bieżącym roku upływa 600 lat od wystawienia dokumentu, w którym po raz pierwszy odnotowano istnienie warszawskiego Nowego Miasta. To wyjątkowe wydarzenie upamiętnimy przenosząc się w czasy nadania przywileju książęcego, Traktem Królewskim ruszy orszak księcia mazowieckiego i jego dzielnego rycerstwa, spacery, tańce, jadło.. i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Zaprasza dzielnica Śródmieście!

Jutro, 16 września, o godz. 12.00, w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza odbędzie się konferencja prasowa poświęcona jubileuszowej X edycji konkursu FELIKSY WARSZAWSKIE 2007/2008. Spotkanie poprowadzi Sławomira Łozińska, która w tym sezonie przewodniczy pracom jury.

Podczas spotkania zostaną umówione także plany repertuarowe.

W konferencji udział weźmie m.in. Marek Kraszewski Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Rozdanie tegorocznych FELIKSÓW WARSZAWSKICH odbędzie się w październiku. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Ateneum i Urząd Miasta st. Warszawy. Sponsorem nagród - GRUPA ALLIANZ.

FELIKSY WARSZAWSKIE to od 1999 roku najważniejsza teatralna nagroda przyznawana w stolicy. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znaleźli się m.in. Ewa Wiśniewska, Maja Ostaszewska, Danuta Szaflarska, Agnieszka Glińska, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Zbigniew Zapasiewicz, Marek Walczewski, Maja Komorowska, Piotr Fronczewski, Krystian Lupa, Jerzy Trela, Stanisława Celińska.
Prezydent m.st. Warszawy
informuje

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 i Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 oraz na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i www.warszawa-biznes.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Grębałowskiej 19, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00327816/5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 108 o powierzchni 137 m2 w obrębie 7-05-04.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2008r. o godz. 13.00
w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9,
sala konferencyjna nr 210, II piętro

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112, I piętro, tel. 0-22 25-79-215, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Akty - szczegóły
600 lat Nowego Miasta - świętować będziemy już 19 i 20 września!
Zapraszamy na konferencję prasową zapowiadającą to wydarzenie w najbliższy wtorek, 16 września, o godz. 12.00 na rynku Nowego Miasta.

W konferencji udział wezmą:
Zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście Piotr Królikiewicz,
wicedyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Andrzej Sołtan, naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek.

Podczas konfrencji zostanie przedstawiony program obchodów, z przedstawieniem dokumentów historycznych oraz średniowiecznych rycerzy, konferencji będzie towarzyszyć okolicznościowa oprawa muzyczna.

W tym roku upływa 600 lat od wystawienia dokumentu, w którym po raz pierwszy odnotowano istnienie warszawskiego Nowego Miasta. To wyjątkowe wydarzenie upamiętnimy przenosząc się w czasy nadania przywileju książęcego. Traktem Królewskim ruszy orszak księcia mazowieckiego i jego dzielnego rycerstwa, dla uczestników spacery, tańce, jadło i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Zaprasza Dzielnica Śródmieście!


Urszula Majewska
Pokaz strojów z epoki Bolesława Prusa, lekcja XIX-wiecznego savoir vivre"u, przejażdżka dorożką po Krakowskim Przedmieściu, koncert Chopinowski w jazzowych aranżacjach oraz nadzwyczajne wydanie "Kurjera Warszawskiego, jednodniówki stylizowanej na gazetę z przełomu XIX i XX wieku to atrakcje, jakie w sobotnie popołudnie, 13 września, czekają na warszawiaków.Na Krakowskim Przedmieściu, w godz. 15.00-20.00, w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika będzie można spotkać bohaterów "Lalki Bolesława Prusa i poznać klimat XIX-wiecznej Warszawy. Miasto stołeczne Warszawa i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa zapraszają po raz pierwszy na Festiwal Wokulskiego.


Bolesław Prus najbardziej warszawski z warszawskich pisarzy wpisał się trwale nie tylko w historię polskiej kultury, ale przede wszystkim w dzieje naszego miasta. Pisarz przez blisko 40 lat dokumentował toczące się w nim życie, cyklicznie opisując je w "Kronikach tygodniowych. Jego dziennikarskie relacje są nieocenionym źródłem informacji o Warszawie XIX wieku.

Festiwal Wokulskiego to propozycja dla ciekawych przeszłości Warszawy. Organizatorzy odwołując się do fabuły i postaci z "Lalki, najbardziej warszawskiej powieści, proponują swoistą podróż w czasie przypominając atmosferę Krakowskiego Przedmieścia - XIX-wiecznego salonu Warszawy. Dla miłośników literatury będą konkursy ze znajomości "Lalki oraz promocje książek o Warszawie Prusa. Co godzinę będzie można pójść na spacer z przewodnikiem, aby odkryć tajemnice Krakowskiego Przedmieścia z czasów Wokulskiego i Rzeckiego.


Podczas festiwalu będzie można wysłuchać różnych koncertów i minirecitali oraz obejrzeć obrazy prezentowane na ulicznej galerii malarstwa.


W załączniku szczegółowy program Festiwalu.Attachments to download

  1. Program Festiwalu Wokulskiego (Datei: 16729Info pras Wokulski program.doc, file size: 27.5 KB)
  2. Plakat reklamujący Festiwal Wokulskiego (Datei: 16729plakatpop2.pdf, file size: 2296.24 KB)

Debata publiczna, jak uczynić stolicę europejskim miastem edukacji, konferencja "Warszawa wielojęzyczna uczymy się języków obcych oraz seminarium "Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego to tylko część wydarzeń, które odbędą się w trakcie Salonu Maturzystów Perspektywy 2008 w dniach 12-13 września 2008 r. na Politechnice Warszawskiej.

Warszawa jest miastem ludzi uczących się od przedszkoli po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadzą najróżniejsze podmioty, w większości finansowane z budżetu miasta. W tym toku uzyskaliśmy o 2,5 tys. więcej miejsc dla dzieci w przedszkolach a uczniów i studentów jest w stolicy blisko pól miliona. Oczywiste jest więc, że musiała powstać sieć współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami a miastem powiedział, rozpoczynając debatę "Warszawa - europejskim miastem edukacji, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Debata będzie dotyczyła współpracy miasta, uczelni i społecznych instytucji edukacyjnych na rzecz umiędzynarodowienia stołecznej edukacji. Oświata ma ważnych partnerów samorząd i szkoły wyższe, a każdy z nich ma ogromną rolę i wpływ na to co się w kwestiach związanych z edukacją dzieje. Rola samorządu jest coraz większa bo coraz więcej młodych ludzi chce zdobyć wyższe wykształcenie. Trzeba być coraz bliżej szkół by móc im pomagać podkreślał rolę samorządu Minister Edukacji Waldemar Siwiński.

Podczas konferencji stołecznego ratusza "Warszawa wielojęzyczna uczymy się języków obcych, zostały przedstawione działania władz miasta dotyczące poszerzenia oferty i unowocześnienia procesu nauczania języków obcych w stołecznych szkołach.

W sobotę, 13 września, o godz. 10.00 (sala 231, Gmach Główny PW) odbędzie się seminarium Warszawskiego Forum Oświatowego "Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Warszawie dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i uczniów.
W trakcie seminarium zostaną podpisane porozumienia o współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z:
- Politechniką Warszawską Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów.
- Politechniką Warszawską Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Porozumienia przyczynią się do podniesienia jakości i efektywności nauczania w szkołach kształcących w takich branżach jak m.in. samochodowa, elektroniczna, informatyczna, czy maszyn roboczych. Umożliwią uczniom zdobycie praktycznych kompetencji zawodowych, kształcenie w nowoczesnych laboratoriach oraz zwiększą szansę zatrudnienia w wybranym zawodzie.

Gallery


Attachments to download

  1. Współpraca między uczelniami (Datei: 16794waspolpraca_z_uczelniami.doc, file size: 63 KB)


Obwieszczenie

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003r.)Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ul.Leśnych Ziół, Rumiankowej i Fiołków na terenie działek ew.174,264,244,15/3,44/2 z obrębu 07-17 położonych w Warszawie-Wesołej.

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, 05-075 Warszawa-Wesoła, ul.1. Praskiego Pułku 33, pok. 206, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wyjaśnienie w sprawie pogorszenia odbioru programów telewizyjnych w Warszawie.

pismo Urzędu Komunikacji Elektronicznej część 1
pismo Urzędu Komunikacji Elektronicznej część 2
Od poniedziałkowego ranka, 15 września, nie będzie już utrudnień w poruszaniu się al. Solidarności zakończą się roboty na przejeździe przez tory na ul. Żelaznej. Tramwajarze przeniosą się na ul. Wolską przez około miesiąc ulica będzie zwężona pomiędzy ul. Młynarską a ul. Skierniewicką.

Wszystkie te prace to dalszy ciąg modernizacji torowiska tramwajowego na trasie W-Z przypomnijmy, że od początku września tramwaje jeżdżą po nowych torach od pętli przy cmentarzu Wolskim do ul. Skierniewickiej. Do poniedziałku zaś tramwajarze skończą remont przejazdu przez tory przy ul. Żelaznej, regulację torów i wymianę trakcji pomiędzy skrzyżowaniem al. Solidarności z Okopową a skrzyżowaniem al. Solidarności z a. Jana Pawła II i budowę nowych platform przystankowych. Ten odcinek torowiska będzie już przejezdny i tramwaje linii wrócą na swoje stałe trasy.

Rozpoczną się natomiast prace przy remoncie północnego toru i trakcji pomiędzy ul. Młynarską a ul. Skierniewicką. Pomiędzy tymi dwoma ulicami ruch tramwajów zostanie wstrzymany do 12 października. Tramwaje linii 26 i 27 będą jeździły zmienionymi trasami:

linia 26: WIATRACZNA ... most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Towarowa Prosta - Kasprzaka - Skierniewicka - Wolska … OS.GÓRCZEWSKA.

linia 27: METRO MARYMONT ... Okopowa - Towarowa - Prosta Kasprzaka - Skierniewicka - Wolska … CM. WOLSKI.

Autobus linii 522 zmieni nieco trasę, aby zapewnić przejazd komunikacją miejską pomiędzy przystankami przy domu towarowym "Wola a ul. Płocką: ZNANA… Górczewska Płocka Wolska al. "Solidarności - … WILANÓW.

Roboty przy torach, które na tym odcinku ułożone są bezpośrednio w jezdni, spowodują utrudnienia dla kierowców samochodów. Przez ok. miesiąc (do 12 października) ulica będzie zwężona pomiędzy ul. Młynarską a ul. Skierniewicką. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

W pierwszym etapie robót, od 15 września do ok. 4 października utrzymany będzie ruch na prawych pasach ulicy Wolskiej, w obydwu kierunkach jazdy.

W drugim etapie robót, od ok. 4 do 12 października, samochody na ul. Wolskiej w kierunku ul. Płockiej nadal będą jeździły prawym pasem. Natomiast jadący ul. Wolską w kierunku ul. Towarowej zostaną skierowani na lewy, wewnętrzny pas jezdni tramwajarze zajmą dwa pasy ruchu przed uliczką prowadzącą do zajezdni tramwajowej.

W 2009 r. Tramwaje Warszawskie przebudują skrzyżowanie ulic Okopowa-Towarowa-al. Solidarności, torowisko na skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Młynarskiej, al. Solidarności i al. Jana Pawła II oraz na pl. Bankowym. Wymieniony zostanie także długi odcinek torów od pl. Bankowego do ul. Jagiellońskiej.

Wizualizacja dostępna na stronie: http://prasowy.um.warszawa.pl/Remont-Wolska/.

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kunert

Specjalista ds. kontaktów społecznych

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

ul. Marszałkowska 77/79 pok. 123

tel. (22) 50 23 701

tel. kom. 0 510 206 168

fax. (22) 50 23 700Projekt parkingu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ O POW. PRZEKRACZAJĄCEJ 50 m2

 

I. Wynajmujący.

Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25.

tel. 0-22 4502200, faks 0-22 4502264,

e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

 

II. Przedmiot konkursu.

Pomieszczenia medyczne przeznaczone do wynajmu o łącznej powierzchni 214,5 m2, (do obliczenia powierzchni wliczono 6 gabinetów lekarskich o powierzchni od 14 do 25 m2 i korytarz) znajdują się na terenie Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w obrębie wysokiego parteru głównego budynku szpitala z niezależnym wejściem ewakuacyjnym. Pomieszczenia wykorzystywane są jako gabinety lekarskie Przychodni Przyszpitalnej do godziny 15:00. Okres wynajmu: 36 miesięcy.

Wynajmowane pomieszczenia mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności: lekarskiej (z wyłączeniem działalności specjalizacji lekarskiej ginekologicznej, położniczej, chirurgii onkologicznej, neonatologicznej i endokrynologicznej), pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, logopedycznej i psychologicznej.

 

III. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 30.09.2008 r. do godz. 10.00 w siedzibie wynajmującego w Dziale Zamówień Publicznych - pokój nr 44 (w podziemiach). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie wynajmującego.

 

IV. Zapoznanie się z informatorem konkursowym oraz udzielania informacji dodatkowych.

Z informatorem konkursowym oraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi warunków konkursu można zapoznać się w dniach od 12.09.2008 r. do 26.09.2008 r. w godzinach 9:00 - 14:00 w siedzibie wynajmującego w Dziale Zamówień Publicznych - pokój nr 44 , tel. (0-22) 4502284 lub 4502236.

 

V. Wysokość i termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu.

Minimalny czynsz za 1 godzinę używania jednego gabinetu wynosi 60 zł brutto (w tym 22% podatek VAT). Opłaty z tytułu świadczeń dodatkowych obejmujących: podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, konserwację bieżącą oraz energię elektryczną wliczone są w stawkę czynszu. Czynsz płatny w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury przez szpital.

 

VI. Wymagania dotyczące wadium.

Dla uznania ważności oferty najemca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 200,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893 w takim czasie, aby wpłynęło ono na rachunek przed terminem składania ofert.

 

VII. Wymagane dokumenty.

1.     Dokument określający status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.     Potwierdzenie wpłacenia wadium.

3.     Ofertę cenową za wynajem pomieszczeń wraz z harmonogramem według wzoru podanego w Załączniku nr 2 Materiałów Informacyjnych o Konkursie

4.     Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią Materiałów Informacyjnych o Konkursie według wzoru podanego w Załączniku nr 3.

5.     Zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 4.

Inhalt abgleichen