Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2019 Budżet

opublikowano: wtorek, 26. marzec 2019 - 9:26, admin

Szanowni Mieszkańcy

budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok to pierwszy i najważniejszy krok na drodze do realizacji mojego programu, zaplanowanego na pięć lat mojej kadencji. Przyjęty przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy budżet zapewni prawidłowe funkcjonowanie stolicy, uwzględni potrzeby rozwojowe Warszawy oraz zapewni kontynuację prowadzonych już inwestycji. Zgodnie z jego zapisami przeznaczymy więcej pieniędzy na edukację, transport, kulturę i walkę ze smogiem. W 2019 r. rozpoczniemy realizację nowych projektów społecznych, takich jak program senioralny - bilans 70- i 80-latka, nowe szczepienia dla dzieci i młodzieży, dodatkowe dyżury lekarskie, poprawimy bezpieczeństwo w mieście, w tym na moście Poniatowskiego. Od września tego roku bez względu na zarobki rodziców, dzieci będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę w żłobkach miejskich oraz prywatnych o standardzie miejskim. W budżecie na 2019 r. przewidzieliśmy środki na podwyżki dla nauczycieli kontraktowych i stażystów oraz dla pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach. Planujemy kontynuację przedłużenia II linii metra, budowę nowych żłobków, przedszkoli i szkół, a dla osób o niskich dochodach, budowę mieszkań komunalnych. W trosce o czyste powietrze przeznaczyliśmy środki na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej oraz dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.

Poniższe opracowanie przedstawia podstawowe informacje o dochodach i wydatkach budżetowych. Zapraszam Państwa do lektury budżetu w pigułce.

Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski
element dekoracyjny

element dekoracyjny

„Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok” jest zamieszczony na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” oraz na stronie www.um.warszawa.pl, a także jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3.