Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Wykonanie Budżetu

opublikowano: czwartek, 16. maj 2019 - 14:21, admin

Warszawianki i Warszawiacy

22 listopada 2018 r. objąłem urząd Prezydenta m.st. Warszawy. Budżet stolicy na 2018 rok został przygotowany przez poprzedniego Prezydenta m.st. Warszawy i uchwalony w poprzedniej kadencji Rady m.st. Warszawy.

W ubiegłym roku stolica zrealizowała wiele istotnych inwestycji rozwijających infrastrukturę miejską, w tym dalszą rozbudowę drugiej linii metra w kierunku wschodnim i zachodnim. Korzystaliśmy ze środków europejskich, aby zwiększyć nasz potencjał inwestycyjny. Pozyskaliśmy 614 mln zł na realizację projektów w ramach programów UE. Koncentrujemy się na poprawie jakości życia warszawskich rodzin. W 2018 roku finansowaliśmy z miejskiej kasy m.in. komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opiekę w warszawskich przedszkolach, dzięki czemu korzystali z nich bezpłatnie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z poniższym opracowaniem, które w skrócie przedstawia podstawowe informacje z zakresu wykonania budżetu za 2018 rok.

Życzę miłej lektury

Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski

„Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2018 rok” jest dostępne na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse miasta” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”, a także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3.