Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Transport i komunikacja

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:16, admin

W 2018 roku na zadania związane z transportem i komunikacją wydamy łącznie 4 816 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta - 27,3% wszystkich wydatków. Zakup usług komunikacji miejskiej, czyli opłata z budżetu miasta za kursowanie pojazdów wszystkich linii, wyniesie 2 607 mln zł.

System warszawskiej komunikacji miejskiej to metro, autobusy, tramwaje oraz połączenia kolejowe, w tym Szybka Kolej Miejska.

 • Metro
  2 linie metra
  codziennie średnio 600 tys. pasażerów:
  I linia metra – 465 tys. osób
  II linia metra - 135 tys. osób

 • Autobusy
  ponad 1 600 autobusów
  100% autobusy niskopodłogowe
  296 linii autobusowych, w tym 43 nocnych i 40 strefowych (funkcjonujących pomiędzy I a II strefą biletową ZTM)

 • Tramwaje
  303 pociągi tramwajowe
  233 pociągi tramwajowe niskopodłogowe (77% wszystkich w ruchu)
  25 linii

 • Szybka Kolej Miejska
  4 linie - po mieście, do Portu Lotniczego im. F. Chopina, dojazd do pobliskich miejscowości

 • „Wspólny Bilet” - krótko- i długookresowe bilety ZTM są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na określonym obszarze
  koszt w 2018 roku to prawie 191 mln zł

 • Parkuj i Jedź (P+R)
  14 parkingów przesiadkowych na
  4 244 samochody

 • Warszawski Rower Publiczny
  5 136 388 wypożyczeń w 2017 roku,
  1 866 423 wypożyczeń w 2016 roku
  wzrost liczby użytkowników w 2017 roku o 164 tys. osób

 

Na utrzymanie i polepszenie istniejącej infrastruktury przystankowej zaplanowaliśmy ponad 13 mln zł. To wydatki na remonty pętli i przystanków oraz utrzymanie czystości. Dbamy również o bezpieczeństwo pasażerów, nad którym czuwają patrole ochrony. Na ten cel zaplanowano w budżecie 1,9 mln zł.

Warszawski system komunikacji miejskiej finansowany jest z budżetu miasta oraz budżetów gmin objętych zasięgiem transportu organizowanego przez miejską jednostkę – Zarząd Transportu Miejskiego, a także przez pasażerów, którzy kupują i kasują bilety. Wpływy ze sprzedaży biletów, które w 2018 r. planowane są w kwocie 918,4 mln zł, pokryją około 35,2% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Oznacza to, że do każdego 20-minutowego biletu kosztującego 3,40 zł, miasto dopłaca 6,26 zł.Metrem, autobusami, tramwajami i połączeniami kolejowymi w ramach aglomeracji warszawskiej podróżuje rocznie ponad 1,1 mld pasażerów.