Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Sport

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:29, admin

Na rekreację, sport i upowszechnianie turystyki Warszawa przeznaczyła w budżecie na 2018 rok łącznie 235 mln zł.

Miasto realizuje szereg programów skierowanych do mieszkańców, które służą podnoszeniu sprawności fizycznej, takich jak: „Aktywny Warszawiak”, „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”, „Od zabawy do sportu”, „Aktywnie nad Wisłą”. Poszczególne dzielnice mają szeroką ofertę zajęć sportowych dla mieszkańców, w tym m.in. gimnastyka, fitness, joga, pilates, zumba, tenis stołowy, tenis ziemny, zajęcia samoobrony, piłki siatkowej i plażowej, treningi biegowe oraz Nordic Walking. Mamy programy dedykowane seniorom, w tym „Senior starszy, sprawniejszy”. Specjalne imprezy przewidzieliśmy dla osób niepełnosprawnych, m.in. integracyjne wyjazdy rekreacyjno-sportowe, pikniki integracyjno-sportowe, festyny i zajęcia sportowe.

        

Dla uczniów organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. Wspieramy współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i sport akademicki, organizujemy obozy sportowe, rozgrywki sportowe, w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży. Miasto wesprze finansowo również imprezy sportowe o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym (m.in. mistrzostwa i puchary Polski, Europy i świata w wybranych dyscyplinach sportowych).

Na program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe zaplanowaliśmy 2,8 mln zł.