Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Przeznaczenie pieniędzy

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:16, admin

Na co Warszawa przeznaczy swoje pieniądze w 2018 roku?

Jak co roku Warszawa przeznaczy środki z miejskiej kasy na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne we wszystkich obszarach działania miasta.

Konsekwentnie podnosimy standardy obsługi mieszkańców wprowadzając nowoczesne rozwiązania elektroniczne. W tym celu między innymi wdrażamy zintegrowany system informatyczny do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który zapewni wgląd do danych poprzez serwis internetowy. Kontynuujemy również budowę systemu bazy danych przestrzennych m.st. Warszawy, który zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. Trwają prace nad przygotowaniem i wdrożeniem jednolitego systemu podatkowego. Kontynuujemy realizację projektu „E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy”, który umożliwi załatwienie wielu spraw administracyjnych drogą elektroniczną. W 2018 r. planujemy rozbudowę ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi poprzez zakup i instalację nowych punktów dostępowych do bezpłatnej sieci Wi-Fi.

Warto przypomnieć, że Warszawa jest największym w skali kraju płatnikiem tzw. „janosikowego”, tj. wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na rzecz innych gmin i powiatów. W 2018 roku wydamy na ten cel 936 mln zł.