Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Ochrona zdrowia

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:29, admin

Wydatki miasta na ochronę zdrowia wyniosą łącznie 279 mln zł.

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej należy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto, jak co roku, przeznaczy dodatkowe środki na realizację programów zdrowotnych adresowanych do różnych grup mieszkańców. W 2018 roku planujemy realizację 19 programów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz programy zapobiegania i zwalczania AIDS, przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejskie programy zdrowotne to między innymi:

 • program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"
 • program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"
 • program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"
 • program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II"
 • program polityki zdrowotnej - zakażenia szpitalne
 • program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie ultrasonograficznych badań przesiewowych jamy brzusznej dzieci w pierwszym roku życia
 • program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
 • program opieki zdrowotnej nad kombatantami