Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Kultura

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:29, admin

W 2018 roku na zadania z zakresu kultury przeznaczymy łącznie 658 mln zł.

W Warszawie mamy 18 teatrów miejskich, 6 miejskich muzeów, biblioteki dzielnicowe i bibliotekę powiatową, domy i ośrodki kultury, które są wspierane z budżetu miasta. Wsparcie z miejskiej kasy otrzymują Centrum Nauki Kopernik, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Dom Spotkań z Historią. Ze środków budżetu finansujemy różne wydarzenia artystyczne i kulturalne dla mieszkańców. Finansujemy projekty kulturalne związane z upamiętnieniem ważnych postaci oraz wydarzeń związanych z historią naszego miasta i kraju. W 2018 roku będziemy realizować projekty rocznicowe związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Środki w ramach tej sfery finansują również ochronę i konserwację zabytków. Na to zadanie chcemy przeznaczyć ponad 32 mln zł. Kolejnym zadaniem finansowanym z miejskiego budżetu jest utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci. Dla osób szczególnie zasłużonych dla m.st. Warszawy przeznaczono na nagrody kwotę 250 tys. zł. Przewidziano także, głównie w budżetach dzielnic Warszawy, środki finansowe na zakup nowych zbiorów bibliotecznych.