Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Inwestycje m.st. Warszawy

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:16, admin

il. Kazimierz Pelczar

W 2018 roku na inwestycje zaplanowaliśmy 3 139 mln zł, co stanowi 17,8% wszystkich wydatków miasta.

Priorytetowo traktujemy rozwój infrastruktury transportowej. Na inwestycje w tym obszarze planujemy 1 527 mln zł, czyli 48,6% wszystkich wydatków majątkowych. Największa warszawska inwestycja to rozbudowa II linii metra w kierunku wschodnim i zachodnim, na którą przeznaczyliśmy w budżecie miasta 647 mln zł.
Największe inwestycje w sferze transport i komunikacja (czytaj więcej):

 • Projekt i budowa II linii metra
 • Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta
 • Rozwój sieci tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I
 • Przebudowa ul. Marynarskiej
 • Rozbudowa ul. Łodygowej
 • Budowa ul. Czerniakowskiej – bis
 • Modernizacja obszarów śródmiejskich
 • Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona
 • Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
 • Rozwój sieci tras rowerowych

Drugą pozycję pod względem wysokości wydatków na inwestycje zajmuje edukacja. Na modernizację istniejących placówek oświatowych oraz budowę nowych obiektów planujemy wydać 475 mln zł.
Największe inwestycje w sferze oświaty (czytaj więcej):

 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul.Verdiego
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego
 • Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 w Dzielnicy Ursus
 • Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą w Dzielnicy Wilanów
 • Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki
 • Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II
 • Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem
 • Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German

Prawie 80 mln zł chcemy przeznaczyć na inwestycje w obszarze pomocy społecznej.
Największe inwestycje w sferze pomoc społeczna (czytaj więcej):

 • Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A
 • Budowa żłobka na Chrzanowie
 • Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
 • Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej
 • Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej
 • Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej
 • Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1
 • Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Na inwestycje w ochronie zdrowia zaplanowaliśmy 190 mln zł. Inwestycje obejmą 8 szpitali i 9 przychodni. Największą inwestycją w ochronie zdrowia jest budowa Szpitala Południowego, na którą mamy zaplanowane środki w wysokości 109 mln zł.
Największe inwestycje w sferze ochrony zdrowia (czytaj więcej):

 • Budowa Szpitala Południowego
 • Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka
 • Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
 • Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego
 • Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego
 • Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego
 • Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego
 • Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13

W obszarze kultury chcemy wydać na inwestycje 142 mln zł.
Największe inwestycje w sferze kultury (czytaj więcej):

 • Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi
 • Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
 • Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, w którym mieści się Teatr Baj i przedszkole
 • Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej
 • Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta
 • Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8
 • Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta
 • Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica
 • Budowa Bemowskiego Centrum Kultury

Na inwestycje w obszarze sportu mamy zaplanowane 82 mln zł.
Największe inwestycje w sferze sportu i rekreacji (czytaj więcej):

 • Rewitalizacja Ośrodka Moczydło
 • Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3
 • Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22
 • Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40
 • Modernizacja Ośrodka Inflancka
 • Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
 • Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I
 • Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1
 • Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze

Na wszystkie planowane inwestycje w obszarze bezpieczeństwo i porządek publiczny zarezerwowaliśmy w budżecie 27 mln zł.
Największe inwestycje w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (czytaj więcej):

 • Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie
 • Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK
 • Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.
 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej
 • Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3