Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Główne liczby budżetowe

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:16, admin

Budżet na 2018 rok

Budżet na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 15 grudnia 2017 roku. Budżet to plan dochodów, jakie przewidujemy uzyskać w ciągu roku oraz wydatków na realizowane przez nas zadania ogólnomiejskie, powiatowe i dzielnicowe. W planie na 2018 rok suma wydatków wynosi 17 671 266 007 zł, a suma dochodów – 15 940 313 368 zł. Planujemy realizację 342 zadań bieżących oraz 1 119 zadań inwestycyjnych.