Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Edukacja

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:16, admin

W 2018 roku planujemy przeznaczyć na edukację łącznie 4 010 mln zł, czyli 22,7% budżetu miasta.

W Warszawie mamy 1 754 publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, w tym: 805 przedszkoli, 334 szkoły podstawowe, 52 gimnazja, 187 liceów ogólnokształcących, 172 szkoły zawodowe oraz 94 szkoły i przedszkola specjalne. Do warszawskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 317 tysięcy uczniów. Placówki niepubliczne otrzymują dotacje z budżetu miasta. W mieście działają także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolne schroniska młodzieżowe oraz internaty i bursy szkolne.

Ponadto z miejskiej kasy finansujemy zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych, dożywianie uczniów z najuboższych rodzin, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Finansujemy także szkolenia oraz nagrody dla nauczycieli.

W 2018 roku przeznaczymy na każdego:

przedszkolaka
6 587 zł
przedszkolaka w oddziale przedszkolnym
6 471 zł
przedszkolaka w placówce specjalnej 7 966 zł
ucznia szkoły podstawowej 6 640 zł
gimnazjalistę
6 738 zł
licealistę
6 943 zł
ucznia szkoły zawodowej
6 943 zł
podopiecznego poradni psychologiczno-pedagogicznej
203 zł

W 2018 roku miasto otrzyma z budżetu państwa na zadania w związane z edukacją 1 765 mln zł (subwencja oświatowa).