Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet - Bezpieczeństwo

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 12:27, admin

W 2018 roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego przeznaczymy łącznie 316 mln zł.

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych zatrudniamy 1 547 strażników miejskich. W mieście działa system monitoringu wizyjnego z 400 kamerami.

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa opłacamy dodatkowe ponadnormatywne patrole realizowane przez Policję. Takich dwuosobowych patroli na ulicach Warszawy będzie w 2018 roku 10 tys. Na nagrody dla funkcjonariuszy Policji przeznaczyliśmy w budżecie 200 tys. zł.


Z miejskiej kasy dofinansowywane są także działania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych. W mieście działa Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, który zapewnia bezpieczny pobyt osób doprowadzonych z terenu miasta do wytrzeźwienia lub osób deklarujących przerwanie ciągu alkoholowego chcących podjąć leczenie. W ramach wydatków tej sfery ponoszone są również koszty usuwania z dróg pojazdów porzuconych i nieużywanych oraz pojazdów niewłaściwie zaparkowanych. Na ten cel zarezerwowaliśmy w budżecie ponad 12 mln zł.