Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2018 Budżet

opublikowano: piątek, 9. marzec 2018 - 11:54, admin

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

Po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu podstawowe informacje o dochodach i wydatkach przewidzianych w budżecie m.st. Warszawy na następny – 2018 – rok budżetowy.

Planujemy realizację zarówno dużych inwestycji ogólnomiejskich, jak rozbudowa II linii metra, oraz mniejszych, ale równie istotnych dla codziennego życia mieszkańców. Projekty te będziemy realizować z wykorzystaniem środków unijnych. Wsparcie rodzin jest dla mnie jednym z priorytetów, dlatego przewidzieliśmy w budżecie środki na bezpłatną komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, warszawski bon żłobkowy, a także bezpłatne zajęcia w warszawskich przedszkolach.

Planujemy, że w 2018 roku do miejskiej kasy wpłynie 15 mld 940 mln zł. Na realizację zadań chcemy przeznaczyć 17 mld 671 mln zł, w tym na inwestycje – 3 mld 139 mln zł. Pozostałą kwotę – 14 mld 532 mln zł – przeznaczymy na wydatki bieżące. W ramach tych środków finansujemy komunikację miejską, szkoły, przedszkola i żłobki, placówki ochrony zdrowia oraz instytucje kultury, organizujemy zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców. Ponadto, dbamy o zieleń w mieście, zapewniamy porządek i czystość w miejscach publicznych, a także podejmujemy działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście.

Szczegółowe dane budżetowe zawarte są w „Budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok”, który jest dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP, w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”. Z budżetem można się zapoznać także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok”.

Zapraszam do lektury budżetu w „pigułce”


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Statystyka Warszawy

Powierzchnia
517 km2
Liczba ludności zamieszkałej w stolicy1 754 tys. os.
Liczba kobiet na 100 mężczyzn118
ludność w wieku produkcyjnym59%
ludność w wieku poprodukcyjnym24%
ludność w wieku przedprodukcyjnym 17%