Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Wykonanie Budżetu - Edukacja

opublikowano: czwartek, 21. czerwiec 2018 - 9:16, admin

W 2017 roku na edukację przeznaczyliśmy 3 921 mln zł. 91,7% tej kwoty stanowiły wydatki dzielnic.

W Warszawie mamy 1 754 placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne), w tym: 805 przedszkoli, 334 szkoły podstawowe, 52 gimnazja, 187 liceów ogólnokształcących, 172 szkoły zawodowe, 94 szkoły i przedszkola specjalne oraz 110 pozostałych placówek oświatowych, m.in. poradnie psychologiczo-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego i bursy szkolne. Do warszawskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 317 tysięcy uczniów.

Miasto w swoim budżecie zapewnilo środki na pomoc materialną dla uczniów:
• stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy – 226 stypendystów, średnia kwota 3 048 zł
• stypendium Jana Pawła II – 1 106 stypendystów, średnia kwota 2 196 zł
• stypendium za wyniki w nauce – 18 546 uczniów, średnia kwota 160 zł
• stypendia socjalne (łączne nakłady) 10 611 702 zł
• dożywianie uczniów (łączne nakłady) 5 714 624 zł
• wyprawka szkolna (łączne nakłady) 426 737 zł


Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej:

Na dokształcenie i podwyższanie kwalifikacji nauczycieli przeznaczyliśmy 12,5 mln zł, a na nagrody dla nauczycieli - 3,6 mln zł.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa sfinansowała 47% wydatków na warszawską oświatę. Pozostałą część sfinansowaliśmy z dochodów własnych miasta.