Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Wykonanie Budżetu

opublikowano: czwartek, 21. czerwiec 2018 - 11:09, admin

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

Po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu podstawowe informacje na temat wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy. Dochody miasta w 2017 roku wyniosły 15 477 mln zł. Na realizację zadań przeznaczyliśmy z miejskiej kasy 15 272 mln zł. To oznacza, że nasze dochody były wyższe od wykonanych wydatków o 205 mln zł. Na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczyliśmy 1 940 mln zł. Pozyskaliśmy 464 mln zł na realizację projektów w ramach programów UE.

W ramach polityki wsparcia dla rodzin od września 2017 roku wprowadziliśmy bezpłatną komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, warszawski bon żłobkowy, a także bezpłatne zajęcia w warszawskich przedszkolach. Obniżyliśmy ceny biletów długookresowych dla pasażerów dojeżdżających do Warszawy z okolicznych gmin.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2017 rok”. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu miasta oraz poszczególnych dzielnic. Dokument jest dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse Warszawy” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”, a także w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Życzę miłej lektury


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz