Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Transport i komunikacja

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 11:41, admin

W 2017 roku, na zadania związane z transportem i komunikacją, w całym mieście, planujemy przeznaczyć łącznie kwotę 4 878 mln zł. To największa pozycja w budżecie miasta, bo stanowi aż 29,5% wszystkich wydatków. W ramach tej kwoty zakup usług komunikacji miejskiej (tj. opłata za kursowanie pojazdów wszystkich linii) będzie kosztował 2 754 mln zł. System warszawskiej komunikacji miejskiej tworzą metro, autobusy, tramwaje oraz połączenia kolejowe, w tym Szybka Kolej Miejska. Od 2015 roku pasażerowie mają do dyspozycji 2 linie metra. Każdego dnia korzysta z nich średnio 590 tys. osób. I linią metra podróżuje – średnio 475 tys. osób, natomiast z centralnego odcinka II linii metra, gdzie do dyspozycji pasażerów oddano 7 stacji, korzysta około 115 tys. osób dziennie. Rozbudowa II nitki w kierunku wschodnim i zachodnim stanowi prawie 48% wydatków inwestycyjnych w ramach tej sfery. Prace planowane są do 2022 roku.

Wozokilometry

Mieszkańcy i osoby odwiedzające stolicę każdego dnia mają do dyspozycji 1 516 autobusów, kursujących po trasach 250 linii, w tym 43 linii nocnych i 40 strefowych, które funkcjonują pomiędzy I a II strefą biletową. Wszystkie autobusy przystosowane są do przewozu osób z ograniczoną mobilnością. W godzinach szczytu komunikacyjnego na warszawskie torowiska wyjeżdża 427 pociągów tramwajowych, w tym 258 niskopodłogowych, które obsługują 26 linii.

System warszawskiej komunikacji miejskiej, to także połączenia kolejowe w ramach systemu Szybkiej Kolei Miejskiej, na który składają sią 4 linie umożliwiające poruszanie się po Warszawie oraz dojazd do okolicznych miejscowości. Ważnym ułatwieniem w przemieszczaniu się po aglomeracji warszawskiej jest oferta „Wspólnego Biletu”, w ramach której krótko- i długookresowe bilety komunikacji miejskiej są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na określonym obszarze. Wydatki z tytułu zakupu tego rodzaju usługi komunikacyjnej wyniosą w 2017 roku prawie 169 mln zł. Co istotne, pociągi kolei miejskiej umożliwiają dojazd nie tylko do centrum stolicy, ale również do Portu Lotniczego im. F. Chopina, gdzie docierają pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

System warszawskiego transportu miejskiego uzupełniają parkingi przesiadkowe typu Parkuj i Jedź (P+R). 14 parkingów umożliwia zaparkowanie 4 240 samochodów i dalszą wygodną podróż komunikacją publiczną.

Dużą popularnością cieszy się Warszawski Rower Publiczny, który z roku na rok ma coraz więcej stacji. W 2016 roku warszawiacy wypożyczyli rowery 1 866 423 razy. Liczba użytkowników powiększyła się o 70 771 osób w stosunku do poprzedniego sezonu.

Dla zapewnienia mieszkańcom usług z zakresu komunikacji o jak najwyższych standardach, niezbędne jest utrzymanie infrastruktury przystankowej na odpowiednim poziomie. Sprzątanie i remonty pętli autobusowych oraz przystanków, mycie wiat, ich konserwacja oraz opróżnianie koszy przystankowych to wydatek wynoszący w ciągu roku 38 mln zł. Dbamy również o bezpieczeństwo pasażerów, nad którym czuwają patrole ochrony. Na ten cel zaplanowano w budżecie 1,9 mln zł.

10,60 zł doplaca Miasto do biletu miejskiego za 3,40 zł
8,17 zł doplaca Miasto do biletu miejskiego za 4,40 zł

System stołecznej komunikacji miejskiej finansowany jest z budżetu miasta i gmin objętych zasięgiem transportu organizowanego przez miejską jednostkę – Zarząd Transportu Miejskiego oraz przez pasażerów kupujących i kasujących bilety. Wpływy ze sprzedaży biletów, które w 2017 roku planowane są w kwocie 878 mln zł pokryją ok. 32% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Oznacza to, że do każdego 20-minutowego biletu kosztującego 3,40 zł, miasto dopłaca 10,60 zł.

Przewidujemy, że 2017 rok będzie kolejnym, w którym z warszawskiego systemu transportu zbiorowego skorzysta więcej pasażerów. Autobusami, tramwajami, metrem i połączeniami kolejowymi w ramach aglomeracji warszawskiej podróżuje rocznie ponad 1,1 mld pasażerów.

Na dalsze inwestycje w ramach wydatków tej sfery zarezerwowano prawie 1 497 mln zł.