Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Sport

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 12:10, admin

Na działalność rekreacyjną i sportową oraz upowszechnianie turystyki, Warszawa przeznaczyła w budżecie na 2017 rok łącznie kwotę 172 mln zł.

Do priorytetowych zadań realizowanych przez miasto w tym obszarze, należy realizacja szeregu programów skierowanych do mieszkańców, które służą poprawie sprawności fizycznej, takich jak: „Aktywny Warszawiak”, „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”, „Od zabawy do sportu”, akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz specjalne programy dedykowane seniorom. Miasto w swoim budżecie zaplanowało także środki na sport i rekreację osób niepełnosprawnych, w tym na program „Niepełnosprawny - sprawniejszy”. Dla dzieci i młodzieży przewidziano specjalne zajęcia i rozgrywki sportowe, m.in. Warszawską Olimpiadę Młodzieży. Z budżetu miasta finansowane będą liczne imprezy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców, festyny, pikniki, amatorskie turnieje oraz ogólnodostępne imprezy biegowe. Miasto wesprze finansowo również imprezy sportowe o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym (m.in. mistrzostwa i puchary Polski, Europy i świata w wybranych dyscyplinach sportowych). Część środków zostanie przeznaczona na program stypendialny i nagrody za osiągniecia sportowe. Na ten cel w budżecie miasta zaplanowano 2,3 mln zł. W ramach tej sfery mieszczą się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Lato w mieście        Zima w mieście

Na działania inwestycyjne przeznaczyliśmy 46 mln zł. Planujemy inwestycje w Ośrodkach Sportu i Rekreacji w 8 dzielnicach oraz w 7 obiektach sportowych zarządzanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.