Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Pomoc społeczna

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 12:00, admin

Na zadania z zakresu pomocy społecznej Warszawa przeznaczy w 2017 roku łącznie kwotę 1 753 mln zł.

Z budżetu miejskiego współfinansowanych jest ponad 6 tys. miejsc w żłobkach dla dzieci do lat 3. Roczny wydatek budżetu miasta związany z utrzymaniem 1 miejsca to 15,7 tys. zł. Miasto pokrywa 86% kosztów związanych z prowadzeniem tych placówek. Tylko 14% kosztów finansowanych jest z opłat wnoszonych przez rodziców. Po raz pierwszy w budżecie przewidziano „warszawski bon żłobkowy”, czyli wsparcie dla rodziców, których dzieci nie uzyskały miejsca w żłobku finansowanym przez miasto. Na ten cel przeznaczono 7 mln zł.


Pozostałe zadania finansowane przez miasto to prowadzenie domów dziecka, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, prowadzenie domów pomocy społecznej i Centrum Alzheimera. Działania miasta w sferze pomocy społecznej obejmują także pomoc osobom bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz pomoc dla repatriantów i uchodźców. Dla osób niezamożnych, poszkodowanych i starszych oraz dla młodzieży i rodzin w kryzysie realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna. Ze środków na pomoc społeczną finansowana jest wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze, w tym świadczenie wychowawcze („500 Plus”).

Ilość i koszty utrzymania Domów Pomocy Społecznej

W ramach ogólnej kwoty wydatków na pomoc społeczną 92 mln zł będzie przeznaczone na zadania inwestycyjne, które w 2017 roku obejmą m.in. budowę i modernizację żłobków, modernizację domów pomocy społecznej, modernizację Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”, modernizację Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz zakup i adaptację mieszkań na potrzeby małych form opieki. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowany będzie program Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystania z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych, usług administracji publicznej oraz umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji.

Ilość i koszty utrzymania Domów Dziecka