Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Ochrona zdrowia

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 12:04, admin

Wydatki miasta na ochronę zdrowia wyniosą łącznie 294 mln zł. W trosce o stan zdrowia mieszkańców, Warszawa, jak co roku, część swojego budżetu przeznaczy na finansowanie programów polityki zdrowotnej.

Chociaż finansowanie świadczeń zdrowotnych odbywa się ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia z miejskiej kasy finansowane są programy służące profilaktyce i promocji zdrowia skierowane do różnych grup społecznych. W 2017 roku miasto zrealizuje 16 programów zdrowotnych, 4 programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 42 programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, program opieki paliatywnej oraz program zapobiegania i zwalczania AIDS.

Miejskie programy zdrowotne to:

 • edukacja przedporodowa „Szkoła rodzenia”
 • profilaktyka zdrowotna w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • szczepienia ochronne przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+”
 • profilaktyka zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II”
 • polityka zdrowotna w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia
 • promocja zdrowia „Zdrowy Uczeń”
 • opieka zdrowotna nad kombatantami
 • „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie”
 • wczesne wykrywanie choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia
 • szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę
 • szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o.
 • programy zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym:
  • realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych
  • realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia

Programy zdrowotne

Na inwestycje w tej sferze miasto planuje wydać 172 mln zł. Najważniejsze inwestycje w warszawskich placówkach ochrony zdrowia to: budowa Szpitala Południowego, rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego, rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego, budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa), budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w dzielnicy Białołęka.