Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Kultura

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 12:06, admin

W 2017 roku na zadania z zakresu kultury miasto przeznaczy łącznie kwotę 555 mln zł. W Warszawie funkcjonuje 18 teatrów miejskich, 5 miejskich muzeów, biblioteki dzielnicowe i biblioteka powiatowa, domy i ośrodki kultury, które są wspierane z budżetu miasta.

Ilość i koszty utrzymania bibliotek Ilość i koszty utrzymania teatrów Ilość i koszty utrzymania muzeów

Dodatkowo wsparcie z miejskiej kasy otrzymują Centrum Nauki Kopernik, Orkiestra Sinfonia Varsovia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Miasto finansuje projekty kulturalne związane z upamiętnieniem ważnych postaci oraz wydarzeń związanych z historią naszego miasta i kraju, a także utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci. Środki w ramach tej sfery przeznaczane są również na ochronę i konserwację zabytków. Na to zadanie planuje się przeznaczyć ponad 24 mln zł. Dla osób szczególnie zasłużonych dla m.st. Warszawy przeznaczono na nagrody kwotę 200 tys. zł. W budżecie na 2017 rok przewidziano także, głównie w budżetach dzielnic Warszawy, środki finansowe na zakup nowych zbiorów bibliotecznych.

Ponad 114 mln zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w tej sferze. Największą inwestycją w obszarze kultury jest modernizacja Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta wraz z zakupami inwestycyjnymi, w tym eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje muzealne. W maju 2017 roku planowane jest uroczyste otwarcie Muzeum połączone z wydarzeniem artystycznym na Rynku Starego Miasta, na które zaproszeni są wszyscy warszawiacy. Pozostałe inwestycje to: budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz budowa tymczasowego pawilonu dla muzeum, budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. Gandhi na Ursynowie, budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej, modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, modernizacja obiektów teatrów, przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA, który będzie odtworzony w nowej lokalizacji, zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”, budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej oraz realizacja filmu dokumentalnego „Uratowane z Potopu” przedstawiającego poszukiwania skarbów zrabowanych w Warszawie podczas tzw. potopu szwedzkiego.