Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Inwestycje m.st. Warszawy

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 11:38, admin


W 2017 roku Warszawa przeznaczy na inwestycje 2 895 mln zł, co stanowi 17,5% wydatków miasta. Największe, zaplanowane do realizacji w budżecie na 2017 rok, to inwestycje w obszarze infrastruktury transportowej, na które przeznaczono prawie 1 497 mln zł, czyli 51,7% wszystkich wydatków majątkowych. Najważniejsze przedsięwzięcia w tym obszarze to kontynuacja prac związanych z budową kolejnych odcinków II linii metra, modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, budowa Trasy Świętokrzyskiej, rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów, przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej, budowa ul. Czerniakowskiej-bis.

Miasto planuje znaczne wydatki na rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy. Ponadto, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych planuje się przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znaczne środki zostaną przeznaczone na rozwój sieci tras rowerowych, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Realizujemy szereg projektów mających zmienić oblicze miasta, w tym Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., który łączy rewitalizację wybranych obszarów Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka z działaniami zmierzającymi do poszerzenia strefy rekreacyjnej i aktywizacji społecznej. Ponadto kontynuowane są przedsięwzięcia służące przywróceniu Wisły stolicy i jej mieszkańcom, czyli zagospodarowanie nadbrzeży Wisły oraz program Dzielnica Wisła. Miasto realizuje również program Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, który zmierza do nadania nowego charakteru przestrzeni miejskiej wokół Pałacu Kultury i Nauki wraz z utworzeniem centralnego placu z parkingiem podziemnym.

Ponadto prowadzone są inwestycje w centra lokalne, w tym m.in. wyspy rekreacyjne wyposażone w małą architekturę, darmowe Wi-Fi i bazę gastronomiczną, służące rekreacji oraz sprzyjające rozwojowi różnych form aktywności i wzmacnianiu więzi lokalnych. W celu zapewnienia lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, miasto realizuje program rozwoju budownictwa społecznego. W latach 2007 – 2016 na budowę mieszkań komunalnych wydaliśmy ponad 537 mln zł, a oddaliśmy do użytku w sumie 3 017 lokali komunalnych. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego miasto realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza”, którego celem jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie oraz systemu informacji dla mieszkańców wraz z aplikacją mobilną służącą informowaniu mieszkańców.