Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Główne źródła dochodów

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 10:39, admin

Budżet miasta tworzą dochody z 74 różnych źródeł. Są wśród nich duże pozycje, takie jak 4,9 mld zł z tytułu udziału, jaki ma miasto we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających PIT w Warszawie, czy 1,2 mld zł z podatku od nieruchomości płaconego przez mieszkańców i firmy. Najniższe dochody zaplanowano przykładowo z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw komunalnych – 2 tys. zł czy z opłat za wyżywienie w przedszkolach – 4,6 tys. zł. Na łączną kwotę dochodów Warszawy, planowaną na ponad 15 mld zł, składają się także bardzo małe kwoty, jak chociażby np. 1 zł za pierwszą godzinę (pierwsze 20 minut za darmo) jazdy Warszawskim Rowerem Publicznym, 25 zł za bilet wstępu do Muzeum Historii Żydów Polskich czy 27 zł za bilet do Centrum Nauki Kopernik.

Istotnym wsparciem dla realizacji zadań rozwojowych będą w dalszym ciągu środki z Unii Europejskiej. Dochody z tego tytułu w 2017 roku planowane są w kwocie 500 mln zł. Rok 2017 to kolejny rok, w którym nie zwiększono bądź wręcz obniżono stawki podatku od nieruchomości m.in. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.