Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Główne liczby budżetowe

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 11:17, admin

Budżet na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy 15 grudnia 2016 roku. Obejmuje dochody oraz wydatki w zakresie realizowanych przez miasto stołeczne Warszawę zadań ogólnomiejskich, powiatowych oraz dzielnicowych. W planie na 2017 rok suma wydatków wynosi 16 544 063 958 zł, a suma dochodów – 15 066 946 829 zł.

Realizując zadania budżetowe, zapewniamy wysokiej jakości standardy obsługi mieszkańców. Obecnie pracujemy nad utworzeniem portalu e-usług m.st. Warszawy dla mieszkańców i przedsiębiorców, który umożliwi realizację wielu spraw w zakresie administracji drogą elektroniczną. Ponadto rozbudowujemy miejski portal informacyjny o dodatkowe funkcje internetowe, powstaje system bazy danych przestrzennych m.st. Warszawy, która zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. Wdrażamy także zintegrowany system informatyczny do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego wgląd do danych przez internet. Ponadto trwają prace wdrożeniowe w zakresie jednolitego systemu podatkowego, który ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców w zakresie podatków.