Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Edukacja

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 11:48, admin

W 2017 roku na edukację planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 3 588 mln zł, co stanowi blisko 21,7% budżetu miasta. W Warszawie funkcjonuje 1 887 placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), w tym: 802 przedszkola, 289 szkół podstawowych, 202 gimnazja, 172 licea ogólnokształcące, 176 szkół zawodowych oraz 127 szkół i przedszkoli specjalnych. Do wszystkich warszawskich szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 306 tysięcy uczniów. Szkoły i przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu miasta. Ponadto w mieście działają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolne schroniska młodzieżowe oraz internaty i bursy szkolne.

Wydatki na edukację obejmują nie tylko prowadzenie przedszkoli i szkół, w tym świetlic szkolnych, ale także: zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych, dożywianie uczniów z najuboższych rodzin, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. Ze środków miasta finansuje się również szkolenia dla kadry pedagogicznej.

Warszawa w 2017 roku przeznaczy na każdego:

przedszkolaka6 156 zł
przedszkolaka w oddziale przedszkolnym6 048 zł
przedszkolaka w placówce specjalnej7 445 zł
ucznia szkoły podstawowej6 206 zł
gimnazjalistę6 297 zł
licealistę6 489 zł
ucznia szkoły zawodowej6 489 zł
podopiecznego poradni psychologiczno-pedagogicznej 190 zł

W 2017 roku na wydatki inwestycyjne w sferze edukacja planuje się przeznaczyć ponad 429 mln zł.

Największe inwestycje to:

 • budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie,
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy w Ursusie,
 • budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w dzielnicy Białołęka,
 • budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej w dzielnicy Białołęka,
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem w dzielnicy Białołęka,
 • modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 100 przy ul. Tanecznej na Ursynowie,
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej w dzielnicy Wawer,
 • budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) w Białołęce,
 • budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka w dzielnicy Ochota,
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów (Bemowo),
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w dzielnicy Żoliborz,
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego na Pradze-Południe.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa na 2017 rok wyniesie 1 672 mln zł. Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne będą sfinansowane z własnych dochodów miasta.

Stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. W-wy Stypendia za wyniki w nauce