Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet - Dzielnice

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 11:22, admin

Jak będą się kształtowały budżety poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy?

Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. Dochody i wydatki każdej z nich stanowią jej budżet, będący częścią budżetu m.st. Warszawy. Dochodami dzielnic są głównie podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych, a także wpływy z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy. Dzielnice pozyskują dochody także w wyniku realizacji zadań statutowych oraz dodatkowe środki finansowe, w tym środki z budżetu państwa, środki uzgodnione przez Prezydenta i burmistrzów dzielnic oraz środki wyrównawcze przyznane przez Radę m.st. Warszawy. Wśród głównych zadań realizowanych przez dzielnice znajduje się finansowanie warszawskiej oświaty. Dzielnice przeznaczają na to zadanie średnio 48,6% swoich budżetów.Na co dzielnice przeznaczają pieniądze z budżetu?

Główne kierunki wydatkowe dzielnic

Koszt utrzymania drogi i zieleni przyulicznej

Koszt utrzymania kosza na śmieci