Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2017 Budżet

opublikowano: wtorek, 7. marzec 2017 - 12:18, admin

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

Przedstawiam Państwu podstawowe informacje o dochodach i wydatkach budżetowych, jakie będą realizowane w kolejnym roku mojej pracy na stanowisku Prezydenta m.st. Warszawy. Szczegółowe dane budżetowe zawarte są w „Budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok”. Jest on dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP, w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”, a także w siedzibie Urzędu w Warszawie przy ul. Kredytowej 3.

W 2017 roku będziemy kontynuować wielkie projekty infrastrukturalne, w tym największą inwestycję samorządową w Polsce - budowę II linii metra. Priorytetem polityki budżetowej miasta jest dalsze zwiększanie potencjału rozwojowego Warszawy, poprzez inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków unijnych, w ramach perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020. Kontynuowane będą również inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to instrument, który służy integracji Warszawy z otaczającymi ją gminami, poprzez realizację wspólnych działań finansowanych, głównie ze środków unijnych.

Planujemy, że w 2017 roku wpływy do budżetu miasta wyniosą 15 miliardów 67 milionów zł. Na realizację wszystkich zadań z kolei przeznaczymy 16 miliardów 544 miliony zł, w tym 2 miliardy 895 milionów zł na inwestycje. Pozostałe 13 miliardów 649 milionów zł przeznaczymy na zadania z zakresu edukacji i wychowania dzieci oraz młodzieży, zapewnienie transportu publicznego, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, gospodarkę zasobem komunalnym, oczyszczanie miasta oraz na działalność kulturalną i sportową.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok”.

Podpis Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz WaltzStatystyka Warszawy

Powierzchnia
517 km2
Liczba ludności zamieszkałej w stolicy
1 744 tys. os.
Liczba kobiet na 100 mężczyzn 118
ludność w wieku produkcyjnym 60,0%
ludność w wieku poprodukcyjnym
23,3%
ludność w wieku przedprodukcyjnym
 16,7%

 

Główne liczby budżetowe Główne źródła dochodów Budżety dzielnic Przeznaczenie pieniędzy Inwestycje Warszawy Transport i komunikacja Edukacja Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Kultura Sport Bezpieczeństwo