Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Transport i komunikacja

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:30, admin

Wydatki na transport i komunikację miejską stanowią najwyższą pozycję w budżecie miasta. W 2016 roku na ten cel przeznaczono 3 miliardy 624 miliony złotych, co stanowiło 26% wszystkich wydatków miasta.

Prawie 57% codziennych podróży warszawiaków odbywa się za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Według szacunków, w 2016 roku pasażerowie odbyli ponad 1 miliard 136 milionów przejazdów. Był to kolejny rok wzrostu liczby pasażerów.

Miasto świadczy usługi transportu zbiorowego poprzez Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybką Kolej Miejską oraz operatorów prywatnych, wybieranych w przetargach. W 2016 roku rozpoczęła się realizacja trzech nowych kontraktów z operatorami prywatnymi, dzięki którym mieszkańcy Warszawy zyskali możliwość podróży 150 nowymi autobusami. Zapewnienie komunikacji miejskiej w 2016 roku to wydatek z budżetu miasta w kwocie 2 miliardów 507 milionów złotych. Sprzedano ponad 86,5 miliona biletów, a dochód z ich sprzedaży wyniósł 853 miliony złotych. Wpływy z tego tytułu pokrywają 33% kosztów utrzymania systemu transportu zbiorowego, natomiast pozostała część jest opłacana z miejskiej kasy.

Udziały w kosztach utrzymania systemu komunikacji

Udziały w kosztach biletów komunikacji miejskiej

Trasa Świętokrzyska

W 2016 roku rozpoczęła się budowa kolejnych odcinków drugiej linii metra w kierunku północno-wschodnim i zachodnim. Zmiany w kursowaniu linii autobusowych na Targówku w drugim kwartale roku, były efektem rozpoczęcia prac nad rozbudową metra w prawobrzeżnej części Warszawy. Nowo budowany odcinek liczy 3,2 km długości i będzie kosztował 1 miliard 67 milionów złotych. Rozbudowa drugiej linii metra na Woli w kierunku Bemowa ruszyła 25 listopada. W zachodniej części Warszawy druga linia metra zyska 3,4 km torów oraz trzy stacje. Koszt budowy tego odcinka wyniesie 1 miliard 148 milionów złotych. Po oddaniu do użytku tych dwóch odcinków całkowita długość linii M2 wzrośnie do 12,7 km. Kolejnym etapem prac będzie wydłużenie torów w kierunków Bródna i Bemowa.

Ulica Nowolazurowa - trzeci etap budowy

Tunel na ulicy Żegańskiej

W 2016 roku oprócz rozbudowy drugiej linii metra toczyły się prace przy budowie kolejnego 1,5 kilometrowego odcinka linii tramwajowej na Białołęce (Tarchomin Kościelny – Nowodwory). Oddano go do użytku pod koniec lutego 2017 roku. Rozbudowywano również dotychczasową infrastrukturę metra (w tym Stację Techniczno-Postojową na Kabatach) oraz remontowano i budowano przystanki i pętle autobusowe. Wszystkie te prace miały na celu podwyższanie jakości transportu publicznego i zwiększenie jego dostępności. Na inwestycje związane z komunikacją miejską (poza projektem i budową drugiej linii metra) przeznaczono ponad 66 milionów złotych.

Pasażerowie stołecznej komunikacji miejskiej mogą korzystać z autobusów, tramwajów, metra i pociągów. Pod koniec 2016 roku w mieście i w aglomeracji funkcjonowało 286 dziennych i nocnych linii autobusowych, 26 linii tramwajowych, dwie linie metra oraz cztery linie Szybkiej Kolei Miejskiej.

Posiadacze krótko- i długookresowych biletów – dzięki ofercie „Wspólnego biletu” – mogli również korzystać bez dodatkowych opłat z pociągów Kolei Mazowieckich w obu strefach biletowych Zarządu Transportu Miejskiego oraz z Warszawskiej Kolei Dojazdowej w pierwszej strefie biletowej. Szacuje się, że z możliwości przejazdów pociągami tych dwóch przewoźników w 2016 roku skorzystano ponad 120 milionów razy.

Największym taborem dysponują Miejskie Zakłady Autobusowe. Operator dysponuje 1 359 autobusami różnej wielkości. Pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej korzystają również z autobusów operatorów prywatnych, którzy do dyspozycji warszawiaków udostępnili łącznie 426 autobusów.

Tramwaje Warszawskie użytkowały pod koniec roku 733 wagony, z czego 311 sztuk stanowiły nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje jednoprzestrzenne. Liczba takich pojazdów sukcesywnie rośnie.

Metro Warszawskie użytkuje 75 pociągów. W 2016 roku metro obsługiwało trasy o długości 29,2 kilometra.

Szybka Kolej Miejska dysponowała 32 pociągami, które w 2016 roku wykonały ponad 15 milionów wozokilometrów.

Od 1 marca do 30 listopada mieszkańcy stolicy mogli korzystać z Warszawskiego Roweru Publicznego, który podobnie jak w latach ubiegłych cieszył się wielkim powodzeniem. Rowery wypożyczono 1 866 423 razy, przy czym niemal 70% to wypożyczenia nieodpłatne (od 1 do 20 minuty). Liczba użytkowników powiększyła się o 70 771 osób. W 2016 roku warszawiacy mieli do dyspozycji 205 stacji i 3 059 rowerów. Od początku funkcjonowania systemu, czyli od 2012 roku, do zamknięcia piątego sezonu, 445 495 zarejestrowanych użytkowników dokonało 7 919 556 wypożyczeń miejskich rowerów.

Kładka odpopielania na Żeraniu