Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Przeznaczenie pieniędzy

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:28, admin

90,59% środków budżetowych przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania miasta oraz realizację zadań we wszystkich sferach objętych zakresem działania gminy. Było to utrzymanie dróg, mostów, terenów zieleni, komunikacji miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie szkół, przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji, utrzymanie zasobu komunalnego oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w mieście. Pozostałe 9,41% budżetu przeznaczono na inwestycje.