Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Ochrona zdrowia

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:33, admin

W trosce o zdrowie mieszkańców realizowaliśmy zadania w obszarze ochrony zdrowia. Łączny wydatek budżetowy na ten cel w 2016 roku to 178 milionów złotych.

Na realizację miejskich programów zdrowotnych przeznaczyliśmy prawie 67 mln zł. Realizowaliśmy programy promocji zdrowia i profilaktyki (15 programów zdrowotnych), program opieki paliatywnej, programy zapobiegania i zwalczania AIDS (6 programów), programy w zakresie zwalczania narkomanii (5 programów profilaktycznych) oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (87 programów) realizowany także przez dzielnice.

Szpital Grochowski

Szpital Grochowski

Miejskie programy zdrowotne:

 • edukacja przedporodowa „Szkoła rodzenia"
 • szczepienia ochronne przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa"65"+
 • „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"
 • profilaktyka zdrowotna w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • polityka zdrowotna w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • „Zdrowy Uczeń"
 • opieka zdrowotna nad kombatantami
 • „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"
 • „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"
 • szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa
 • szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o.
 • pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa
 • pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym

Przychodnia na ul. Saskiej

Przychodnia na ul. Saskiej

Na bieżące remonty w 6 miejskich podmiotach leczniczych (przychodniach i szpitalach) przeznaczyliśmy z budżetu - 1,5 mln zł.

Szpital Grochowski