Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Inwestycje Warszawy

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:29, admin

W 2016 roku na inwestycje przeznaczyliśmy łącznie 1 miliard 297 milionów złotych, w tym na inwestycje dzielnicowe - 544 miliony złotych.

Najwyższe wydatki ponieśliśmy na inwestycje w obszarze infrastruktury transportowej. Największe przedsięwzięcia to:

  • projekt i budowa II linii metra
  • budowa hali postojowej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty
  • budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej
  • Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów
  • modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta.

Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacyjnej, czyli rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych placówek oświatowych, były finansowane przede wszystkim z budżetów poszczególnych dzielnic.

W ramach obszaru nieruchomości komunalnych zrewitalizowaliśmy wybrane obszary Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka. Zainwestowaliśmy w budowę mieszkań komunalnych oraz modernizację istniejących budynków, w tym docieplenie oraz doprowadzenie mediów do kamienic. Przeprowadzone zostały również inwestycje w pozostały zasób komunalny.

Kontynuowaliśmy także prace służące przywróceniu Wisły miastu i warszawiakom, czyli zagospodarowanie nadbrzeży Wisły – etap I oraz Dzielnica Wisła.

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

Bulwary wiślane

 

 

Największe inwestycje w warszawskich placówkach ochrony zdrowia zostały przeprowadzone w szpitalach. Inwestycje objęły 7 szpitali oraz 7 przychodni. Trwają ponadto prace inwestycyjne przy budowie 3 nowych obiektów, tj. przychodni w dzielnicy Bemowo, Szpitala Południowego oraz przychodni ze szpitalem jednodniowym w Białołęce.

Główne inwestycje w obszarze pomocy społecznej to budowa żłobków oraz modernizacje i zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej. Największe wydatki ponieśliśmy na modernizację budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej.

W obszarze kultury kontynuowaliśmy modernizację zabytkowych obiektów oraz budowę sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz budowę tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwały również prace przy modernizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta wraz z zakupami inwestycyjnymi dla Muzeum, budowie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr oraz budowie Domu Tradycji Ursynowa.

Centrum Kreatywności Targowa

Inwestycje w obszarze sportu koncentrowały się wokół modernizacji obiektów sportowych, w tym boisk, hal sportowych i pływalni. Największe inwestycje w tym zakresie to modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6, modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej i modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło.

Największe wydatki inwestycyjne w sferze bezpieczeństwa ponieśliśmy na mobilny system kontrolno-pomiarowy stanu środowiska. W jego ramach zakupiono 5 samochodów wyposażonych w urządzenia do pomiarów, kontroli i monitoringu jakości powietrza, które posłużą do monitorowania stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz sprawdzania stanu cieków wodnych.

Mieszkania komunalne przy ul. Pełczyńskiego