Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Główne źródła dochodów

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:25, admin

W 2016 roku budżet miasta zasiliły dochody z 91 różnych źródeł finansowych. Są to przede wszystkim dochody własne, m.in. z podatków i opłat lokalnych, z majątku miasta, z udziału jaki ma miasto we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych w Warszawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Na budżet miasta składają się również dochody z budżetu państwa, w tym subwencje i dotacje, a także środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.

Największym źródłem dochodów miasta w 2016 roku były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od mieszkańców Warszawy - w kwocie 4 miliardy 639 milionów złotych, a najmniejszym – wpływy z różnic kursów walut, które wyniosły zaledwie 7 groszy. Dochody pozyskało 107 dysponentów budżetowych (Biura Urzędu Miasta, dzielnice i jednostki miejskie, jak np. Zarząd Transportu Miejskiego czy Zarząd Oczyszczania Miasta).