Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Edukacja

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:31, admin

W 2016 roku na edukację miasto przeznaczyło 3 miliardy 539 milionów złotych. 91% tej kwoty stanowiły wydatki dzielnic.

Z budżetu państwa Warszawa otrzymała 1 miliard 595 milionów złotych w formie subwencji oświatowej, co stanowi równowartość 45% wydatków na warszawską oświatę. Pozostała część została sfinansowana z dochodów własnych miasta.

W ramach zadań tej sfery prowadzimy internaty i bursy szkolne, poradnie psychologiczo-pedagogiczne, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolne schroniska młodzieżowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego, w tym pozaszkolne placówki specjalistyczne w Gawrych Rudzie, Sromowcach Wyżnych, Marózie, Mielnie i Kazimierzu Dolnym.

W 2016 roku 419 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy, a 1 107 uczniów i studentów otrzymało stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Średnia kwota stypendium edukacyjnego wyniosła 631 zł, a średnia kwota stypendium im. JPII – 2 194 zł.

Poza tymi dwoma szczególnymi stypendiami ustanowionymi przez Radę m.st. Warszawy warszawscy uczniowie otrzymali również:

  • 18 418 uczniów - stypendium za wyniki w nauce – średnio 202 zł
  • 12 024 uczniów - stypendium szkolne – średnio miesięcznie 79 zł
  • 566 uczniów - zasiłek szkolny - średnio 592 zł.

Na dokształcenie i podwyższanie kwalifikacji nauczycieli przeznaczono z budżetu miasta 12,3 mln zł. W 2016 roku 979 nauczycieli otrzymało nagrody w uznaniu za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze. Łączna kwota nagród to 3,5 mln zł.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej po raz kolejny zorganizowaliśmy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w mieście” oraz „Zima w mieście”. Celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku dla uczniów pozostających w czasie wakacji i ferii zimowych w Warszawie. W 2016 roku z akcji „Lato w mieście” skorzystało 28 901 uczniów, a z akcji „Zima w mieście” – 16 631 uczniów.