Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie budżetu - Budżety dzielnic

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:27, admin

Każda warszawska dzielnica ma własny budżet ujęty w odrębnym załączniku do budżetu miasta stołecznego Warszawy. W 2016 roku dzielnice wypracowały dochody w łącznej kwocie 2 miliardy 370 milionów złotych. Dzięki istotnemu wsparciu z tzw. części ogólnomiejskiej budżetu, dzielnice na swoje wydatki przeznaczyły 6 miliardów 319 milionów złotych. Wydatki dzielnic to 45,8% budżetu miasta.

Budżety dzielnic

Największą pozycję w budżecie dzielnic stanowi oświata warszawska, na którą dzielnice przeznaczyły 3 miliardy 232 miliony złotych. Wydatki oświatowe stanowią ponad 51% budżetów dzielnicowych. Pieniądze są przeznaczane nie tylko na prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych, ale także na prowadzenie zajęć z zakresu tzw. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Na to zadanie przeznaczono z budżetów dzielnic 4,3 mln zł. Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych kosztowały ponad 8 mln zł, z kolei kwotę 4,8 mln zł dzielnice przeznaczyły na projekty edukacyjno – oświatowe, realizowane w ramach programów Unii Europejskiej.

Pozostałe zadania realizowane przez dzielnice to m.in. utrzymanie i remonty dróg, oświetlenie ulic, utrzymanie porządku i czystości w dzielnicach, w tym opróżnianie koszy ulicznych. Dzielnice dbają także o parki i inne tereny zieleni miejskiej. W 2016 roku dzielnice wyremontowały łącznie 579 274 m2 utwardzonych dróg gminnych i chodników. Średni koszt remontu 1 m2 nawierzchni wyniósł 133 zł. Koszt bieżącego utrzymania 1 m2 dróg gminnych to 5,2 zł. Zimowym oczyszczaniem ulic objęty był obszar o powierzchni 9 192 tys. m2, natomiast letnim - obszar o powierzchni 7 441 tys. m2. Średni koszt oczyszczania zimowego 1 tys. m2 powierzchni ulic wyniósł 1 264 zł, z kolei letniego - 854 zł. Dzielnicowe kosze na śmieci opróżniono 1 113 599 razy, a średni koszt opróżnienia kosza to 1,98 zł.

Koszty bierzącego utrzymania dróg

Dzielnice utrzymują 375 placów zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych. Średni koszt ich utrzymania wyniósł 14 436 zł. Opieką weterynaryjną otoczono 11 696 bezdomnych i wolno żyjących zwierząt. Dzielnice realizują także różnego rodzaju przedsięwzięcia ekologiczne, organizują imprezy i konkursy o tematyce ekologicznej oraz realizują projekty edukacyjne dla mieszkańców. Na taką działalność w 2016 roku przeznaczono 1 mln zł.DZIELNICE OGÓŁEM
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 1 748 916
 • Powierzchnia 517,2 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 6 319 430 626 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 543 729 134 zł

BEMOWO
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 119 701
 • Powierzchnia 25,0 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 330 474 195 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 54 060 116 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów 29 740 870 zł
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego 7 062 664 zł
Budowa ul. Kopalnianej 2 905 339 zł
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych2 184 390 zł
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)1 664 318 zł
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101 1 245 780 zł
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli 849 468 zł
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) 739 991 zł
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku 733 326 zł
Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)715 614 zł


BIAŁOŁĘKA
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 114 569
 • Powierzchnia 73,0 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 457 667 541 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 98 187 296 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej 25 015 861 zł
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej 12 625 274 zł
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem 9 016 782 zł
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 8 651 903 zł
Nabycie gruntów pod parking „Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida 6 415 303 zł
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka 4 350 614 zł
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej 3 196 725 zł
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej 2 769 111 zł
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154 2 627 775 zł
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki 2 601 593 zł


BIELANY
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 131 876
 • Powierzchnia 32,3 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 455 010 697 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 30 920 288 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich 5 775 496 zł
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I 5 245 978 zł
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3 4 376 099 zł
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28 3 726 567 zł
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 1 500 000 zł
Przebudowa ul. Kolektorskiej 1 213 500 zł
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 1 167 978 zł
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego 866 958 zł
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8 811 070 zł
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A 513 988 zł


MOKOTÓW
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 217 883
 • Powierzchnia 35,4 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 705 290 549 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 34 100 901 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa DK Kadr (rewitalizacja) 6 207 355 zł
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8 4 991 203 zł
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42 4 918 526 zł
Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej 3 028 640 zł
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 1 926 828 zł
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 1 822 964 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 1 387 089 zł
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 1 050 391 zł
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu 891 673 zł
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I 866 231 zł


OCHOTA
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 83 869
 • Powierzchnia 9,7 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 285 778 863 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 8 159 303 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56 3 263 671 zł
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2 1 924 454 zł
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej 596 259 zł
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski 367 271 zł
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem 329 250 zł
Realizacja projektu „Boiska do kosza" 197 969 zł
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej 165 709 zł
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. „Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 154 053 zł
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej 135 786 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 110 000 zł


PRAGA-POŁUDNIE
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 178 379
 • Powierzchnia 22,4 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 568 047 338 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 26 281 923 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej 2 799 970 zł
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 1 522 068 zł
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej 1 458 441 zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9 1 199 998 zł
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" 1 144 173 zł
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt 1 122 657 zł
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39,
al. J. Waszyngtona 42a
1 092 761 zł
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 1 063 878 zł
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 971 554 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 890 576 zł


PRAGA-PÓŁNOC
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 66 124
 • Powierzchnia 11,4 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 314 376 664 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 19 695 803 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23 6 933 055 zł
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40 4 599 301 zł
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku 1 800 693 zł
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego 819 592 zł
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 605 995 zł
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 599 417 zł
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11 552 878 zł
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 496 317 zł
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7 475 008 zł
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 447 712 zł


REMBERTÓW
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 24 008
 • Powierzchnia 19,3 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 91 445 851 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 10 056 020 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików 2 857 529 zł
Budowa ul. Szkutników 1 337 444 zł
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików 1 200 222 zł
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 1 074 577 zł
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna 879 061 zł
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy 728 878 zł
Przebudowa oświetlenia ul. Roty 343 252 zł
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy 337 907 zł
Budowa ul. Dziewiarskiej 245 585 zł
Budowa ul. Szerokiej (etap i - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy) 170 873 zł


ŚRÓDMIEŚCIE
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 118 537
 • Powierzchnia 15,6 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 651 292 367 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 16 918 843 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 4 126 841 zł
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 3 892 571 zł
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby „Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak" 2 708 445 zł
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie 837 004 zł
Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze i Dywizji Pancernej 818 676 zł
Realizacja projektu „Nasz wspólny Plac Muranów" 648 650 zł
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie 583 559 zł
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym 578 100 zł
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu 513 523 zł
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a 429 270 zł


TARGÓWEK
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 123 480
 • Powierzchnia 24,2 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 393 786 919 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 28 751 966 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej 8 160 256 zł
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola 3 658 176 zł
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III 3 493 203 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego 1 557 827 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka i nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu 1 516 273 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzymińskiej 227 1 449 973 zł
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29 1 430 509 zł
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej 966 974 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 872 575 zł
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej 561 000 zł


URSUS
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 57 683
 • Powierzchnia 9,4 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 210 639 257 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 37 593 570 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy 8 517 007 zł
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II 7 090 645 zł
Wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny 5 717 102 zł
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka 4 463 722 zł
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka 1 976 101 zł
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy 1 832 503 zł
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich" 1 291 941 zł
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki 981 890 zł
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej 921 884 zł
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze 843 191 zł


URSYNÓW
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 149 537
 • Powierzchnia 43,8 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 433 499 341 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 44 268 782 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Nabycie nieruchomości przy ul. Pląsy, dz.ew nr 2/4 z obrębu1-08-32 5 257 224 zł
Budowa Domu Tradycji Ursynowa 4 231 353 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10 3 515 729 zł
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II 3 323 777 zł
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul.Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem 3 214 487 zł
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska 2 880 624 zł
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 2 650 533 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 2 603 776 zł
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta 2 247 202 zł
Budowa ul. Kurantów 1 959 985 zł


WAWER
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 74 308
 • Powierzchnia 79,7 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 249 669 153 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 19 578 877 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle 3 194 576 zł
Budowa ul. Jeziorowej 2 000 000 zł
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału 1 444 647 zł
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej 1 181 217 zł
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem 1 075 000 zł
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka 997 901 zł
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne 708 958 zł
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn 632 444 zł
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej 622 745 zł
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 599 918 zł


WESOŁA
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 24 670
 • Powierzchnia 22,9 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 91 094 062 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 12 220 108 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna 4 255 569 zł
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap 1 317 430 zł
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I 764 999 zł
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II 629 470 zł
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego 580 345 zł
Budowa ul. Równej 554 385 zł
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej 550 704 zł
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej 380 964 zł
Realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego" 340 139 zł
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18 324 556 zł

 

WILANÓW
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 34 027
 • Powierzchnia 36,7 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 169 104 802 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 46 778 070 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II 13 633 055 zł
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 12 525 955 zł
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej 10 632 090 zł
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej 6 417 383 zł
Przebudowa ul. Prymasa A. Hlonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hlonda i al. Rzeczypospolitej 1 999 834 zł
Przebudowa ul. Zaściankowej 192 954 zł
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach 134 982 zł
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2 134 685 zł
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 102 213 zł
Budowa oświetlenia ul. Paprotki 99 485 zł

 

WŁOCHY
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 41 210
 • Powierzchnia 28,6 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 160 847 748 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 11 137 777 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły 6 298 940 zł
Budowa ul. Kolumba 539 662 zł
Przebudowa ul. Trzcinowej 539 093 zł
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej 336 111 zł
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym 280 788 zł
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku 268 000 zł
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego 217 941 zł
Realizacja projektu „Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK „Włochy" 191 495 zł
Realizacja projektu „Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych" 183 799 zł
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego 159 328 zł

 

WOLA
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 138 662
 • Powierzchnia 19,3 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 561 314 320 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 33 556 475 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej 3 693 659 zł
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56 2 897 385 zł
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1 1 926 584 zł
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3 1 808 392 zł
Modernizacja siedzib Urzędu 1 617 398 zł
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola) 1 249 800 zł
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26 1 036 000 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 1 001 102 zł
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58 896 716 zł
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90 795 106 zł

 

ŻOLIBORZ
 • Liczba mieszkańców - stan na 30.VI.2016 - 50 393
 • Powierzchnia 8,5 km2
 • Wydatki ogółem w 2016 r. 190 090 959 zł
  • w tym wydatki inwestycyjne 11 463 016 zł
10 NAJWIĘKSZYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2016 R.
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8 3 569 131 zł
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2 2 015 320 zł
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2 1 517 572 zł
Modernizacja ul. Kaniowskiej 1 148 515 zł
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13 760 824 zł
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German 392 198 zł
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz) 321 890 zł
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich 199 598 zł
Realizacja projektu „Nowe Życie Parku Żywiciela" 167 220 zł
Realizacja projektu „Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim" 164 089 zł