Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu - Bezpieczeństwo

opublikowano: piątek, 14. lipiec 2017 - 10:37, admin

Wydatki związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w 2016 roku to kwota prawie 277 milionów złotych.

Z budżetu miejskiego sfinansowaliśmy pracę 1 478 strażników miejskich, 11 tys. ponadnormatywnych patroli policyjnych, 20 koni policyjnych, 1 332 strażaków, w tym 280 służących w 3 ochotniczych strażach pożarnych oraz 379 kamer systemu monitoringu wizyjnego. W uznaniu za osiągnięcia zawodowe ufundowaliśmy nagrody dla 508 policjantów. Średnia wartość nagrody wyniosła 1 575 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście dofinansowujemy z budżetu miejskiego działalność Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W 2016 roku na to zadanie przeznaczyliśmy odpowiednio - 7,8 mln zł dla Policji oraz 2 mln zł dla Straży Pożarnej. Ponadto zrealizowaliśmy 2 programy prewencyjne propagujące bezpieczne zachowania, a z warszawskich dróg usunięto 1 305 porzuconych nieużywanych pojazdów oraz 15 694 inne pojazdy, w tym źle zaparkowane.