Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Wykonanie Budżetu

opublikowano: czwartek, 13. lipiec 2017 - 13:04, admin

Mieszkańcy Warszawy

Z przyjemnością przedstawiam Państwu syntetyczne informacje na temat wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2016 roku. W poszczególnych zakładkach zostały zaprezentowane główne dochody zrealizowane w 2016 roku oraz wydatki na zadania mieszczące się w sferach, na jakie jest podzielony budżet miasta stołecznego Warszawy.

Dochody miasta w 2016 roku wyniosły 14 miliardów 722 miliony złotych. Na realizację wszystkich zadań przeznaczyliśmy 13 miliardów 790 milionów złotych, tj. prawie 896 milionów więcej niż w 2015 roku.

Inwestycje realizowane we wszystkich kluczowych sferach funkcjonowania miasta opiewają na kwotę 1 miliard 297 milionów złotych. Oprócz dużych projektów infrastrukturalnych, ważnych dla całego miasta, aż 941 zadań inwestycyjnych realizowały dzielnice, które najlepiej znają potrzeby społeczności lokalnych. W celu zwiększenia potencjału rozwojowego Warszawy, w 2016 roku pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 641 milionów złotych.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu miasta oraz poszczególnych dzielnic znajdą Państwo w dokumencie „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 rok”, który jest dostępny na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” lub w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2016 rok”.

Życzę miłej lektury

Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz Waltz

 

Odsyłacz do zakładki Główne liczby budżetowe Odsyłacz do zakładki Główne źródła dochodów Odsyłacz do zakładki Budżety dzielnic Odsyłacz do zakładki Przeznaczenie pieniędzy Odsyłacz do zakładki Inwestycje Warszawy Odsyłacz do zakładki Transport i komunikacja Odsyłacz do zakładki Edukacja Odsyłacz do zakładki Pomoc społeczna Odsyłacz do zakładki Ochrona zdrowia Odsyłacz do zakładki Kultura Odsyłacz do zakładki Sport Odsyłacz do zakładki Bezpieczeństwo