Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet - Sport

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 12:49, admin

Na działalność rekreacyjną i sportową oraz upowszechnianie turystyki Warszawa przeznaczyła w budżecie na 2016 rok łącznie kwotę 140 mln zł.

Do priorytetowych zadań realizowanych przez miasto w tym obszarze należy realizacja szeregu programów skierowanych do mieszkańców, które służą podnoszeniu sprawności fizycznej, takich jak: „Aktywny Warszawiak”, „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”, „Od zabawy do sportu”, akcja „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz specjalne programy dedykowane seniorom. Miasto w swoim budżecie zaplanowało także środki na sport i rekreację osób niepełnosprawnych, w tym na program „Niepełnosprawny - sprawniejszy”. Z budżetu miasta finansowane będą liczne imprezy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców, festyny, pikniki, amatorskie turnieje oraz ogólnodostępne imprezy biegowe. Miasto wesprze finansowo również imprezy sportowe o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym (m.in. mistrzostwa i puchary Polski, Europy i świata w wybranych dyscyplinach sportowych). Część środków zostanie przeznaczona na program stypendialny i nagrody za osiągniecia sportowe. Na ten cel w budżecie miasta planuje się przeznaczyć prawie 2 mln zł. W ramach tej sfery mieszczą się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych.

il. Kazimierz Pelczaril. Kazimierz Pelczar


Na inwestycje w tej sferze planuje się przeznaczyć 23 mln zł. Główne inwestycje sportowe to: modernizacja toru łyżwiarskiego „Stegny”, modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej, modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej, modernizacja budynku wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło, modernizacja budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz zagospodarowaniem terenu, urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego - Fort Włochy.