Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet - Kultura

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 12:48, admin

W 2016 roku na zadania z zakresu kultury miasto przeznaczy łącznie kwotę 495 mln zł. W Warszawie funkcjonuje 18 teatrów miejskich, 5 miejskich muzeów, biblioteki dzielnicowe i biblioteka powiatowa, domy i ośrodki kultury, które są wspierane z budżetu miasta. Dodatkowo wsparcie z miejskiej kasy otrzymują Centrum Nauki Kopernik, Orkiestra Sinfonia Varsovia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Miasto ponadto finansuje projekty kulturalne związane z upamiętnieniem ważnych postaci oraz wydarzeń związanych z historią naszego miasta i naszej ojczyzny, a także utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci. Środki w ramach tej sfery przeznaczane są również na ochronę i konserwację zabytków. Na to zadanie planuje się przeznaczyć 16 mln zł. Dla osób szczególnie zasłużonych dla m.st. Warszawy przeznaczono na nagrody kwotę 200 tys. zł.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano także, głównie w budżetach dzielnic Warszawy, środki finansowe na finansowanie bibliotek w zakresie popularyzacji czytelnictwa.

Ponad 93 mln zł zaplanowano na inwestycje w tej sferze. Dotyczą one modernizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta, budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy siedziby, modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy nowej sali koncertowej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, modernizacji Teatrów Roma, Studio, Syrena, Ateneum i Lalka oraz budynku Staromiejskiego Domu Kultury. Miasto sfinansuje także budowę dwóch pomników - pomnika Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej oraz pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego – żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holokauście.

il. Kazimierz Pelczar
il. Kazimierz Pelczar
il. Kazimierz Pelczar