Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2016 Budżet - Dzielnice

opublikowano: poniedziałek, 7. marzec 2016 - 11:58, admin

Jak będą kształtowały się budżety poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy?

Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. Dochody i wydatki każdej z nich stanowią jej budżet, będący częścią budżetu m.st. Warszawy. Dochodami dzielnic są podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych, wpływy z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy. Dzielnice pozyskują także dochody w wyniku realizacji zadań statutowych oraz dodatkowe środki finansowe, w tym środki z budżetu państwa, środki uzgodnione przez Prezydenta i burmistrzów dzielnic oraz środki wyrównawcze przyznane przez Radę m.st. Warszawy.

Wśród głównych zadań realizowanych przez dzielnice znajduje się finansowanie warszawskiej oświaty. Dzielnice przeznaczają na to zadanie 53,9% pieniędzy, którymi dysponują.

Budżety dzielnic Warszawy na 2016 rokNa co dzielnice przeznaczają pieniądze z budżetu?Dzielnice w ramach swoich zadań dbają m.in. o utrzymanie porządku i czystości w mieście. W 2016 roku planuje się np.: