Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Wykonanie Budżetu

opublikowano: piątek, 12. sierpień 2016 - 14:44, admin

Szanowni Państwo, Mieszkanki i Mieszkańcy Warszawy

Przedstawiam Państwu podstawowe dane ilustrujące wykonanie budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2015 rok. Niniejsze opracowanie prezentuje w formie uproszczonej „pigułki” dochody jakie miasto pozyskało w ubiegłym roku oraz główne kierunki wydatkowania środków budżetowych. Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu miasta, w tym poszczególnych dzielnic, znajdą Państwo w dokumencie „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy 2015 rok” dostępnym na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w BIP w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” lub w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Dochody miasta w 2015 roku wyniosły prawie 14 miliardów 314 milionów złotych, co stanowi wzrost o 4% względem 2014 roku. Dzięki temu więcej środków przeznaczyliśmy na wykonanie zadań bieżących. Realizacja wszystkich zadań Warszawy w roku 2015 kosztowała 12 miliardów 894 miliony złotych, w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 miliard 344 miliony złotych.

Najważniejsze inwestycje oddane warszawiakom do użytku w 2015 roku to budowa centralnego odcinka II linii metra z 7 stacjami metra oraz zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - bulwary nadwiślańskie. Poza tym realizowano inwestycje we wszystkich kluczowych sferach funkcjonowania miasta. Miejskie przedsięwzięcia są realizowane z zaangażowaniem środków unijnych. Ponadto miasto stara się z każdym rokiem zwiększać standardy realizacji swoich zadań, w tym w dziedzinie edukacji, transportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa czy utrzymania porządku i czystości.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy 2015 rok”.

Życzę Państwu miłej lektury


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz Waltz