Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2015 Budżet

opublikowano: czwartek, 26. marzec 2015 - 14:06, admin

 

Szanowni Mieszkańcy

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze przedstawiam Państwu informacje o podstawowych liczbach budżetowych na kolejny rok budżetowy, tym razem - 2015.

Priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2015 r. i najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału rozwojowego Warszawy poprzez optymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy obejmującej lata 2014-2020. W roku 2015 wpływy do budżetu Miasta planujemy w kwocie 14 miliardów 163 miliony zł. Na realizację wszystkich zadań przeznaczymy 14 miliardów 867 milionów zł, w tym 2 miliardy 589 milionów na inwestycje. Pozostałe 12 miliardów 278 milionów zł przeznaczymy na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, zapewnienie transportu publicznego, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, gospodarkę zasobem komunalnym, a także na działalność kulturalną i sportową.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym dokumentem „Budżet m.st. Warszawy na 2015 rok”, który jest dostępny na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl w zakładce Budżet i polityka finansowa Miasta lub w siedzibie Urzędu w Warszawie przy ul. Kredytowej 3.

Zapraszam do lektury budżetu w „pigułce”.


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz Waltz

Statystyka Warszawy

 

Powierzchnia
517 km2
Liczba ludności zamieszkałej w stolicy
1 721 tys. os.
Liczba kobiet na 100 mężczyzn 118
% ludności w wieku produkcyjnym 61,2%
% ludności w wieku poprodukcyjnym
22,2%
% ludności w wieku przedprodukcyjnym
 16,6%