Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Inwestycje m.st. Warszawy

opublikowano: wtorek, 23. czerwiec 2015 - 15:22, admin

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2014 roku przeznaczono 2 miliardy 375 milionów złotych, w tym na inwestycje:

  • ogólnomiejskie - 1 miliard 977 milionów złotych,
  • dzielnicowe - 398 milionów złotych.

Największe zadania realizowane w ubiegłym roku dotyczyły infrastruktury komunikacyjnej i drogowej. Na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie i dzielnicowe z zakresu komunikacji i transportu przeznaczono w 2014 roku łącznie 1 miliard 731 milionów złotych, co stanowiło ok. 73% całości wydatków majątkowych.

W ramach wydatków ogólnomiejskich w tym obszarze w szczególności zakończono budowę centralnego odcinka II linii metra wraz z zakupem taboru – największej inwestycji samorządowej realizowanej do 2014 roku w Warszawie i w Polsce. Budowa była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Inne istotne z punktu widzenia poniesionych nakładów inwestycje w tej sferze stanowiły m.in.:

  • budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK,
  • budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego,
  • modernizacja ul. Świętokrzyskiej,
  • przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego – Rondo ONZ,
  • przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim oraz na węźle Praskim.

W ramach inwestycji ogólnomiejskich wysokie nakłady poniesiono także na inwestycje w sferze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, w szczególności na rozbudowę i modernizację szpitali miejskich, w tym m.in. Szpitala Praskiego, Szpitala Św. Rodziny, Szpitala Grochowskiego, jak też na doposażenie placówek ochrony zdrowia oraz rozbudowę sieci żłobków. Łącznie na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej przeznaczono 159 milionów złotych.

W dzielnicach zdecydowanie pierwszoplanowo potraktowano potrzeby mieszkańców w sektorze oświaty realizując inwestycje, takie jak budowa szkół podstawowych, przedszkoli wraz z placami zabaw czy obiektów sportowych przy placówkach oświatowych. W większości dzielnic wybudowano nowe lub zmodernizowano dotychczasowe obiekty infrastruktury oświatowej i sportowej, w tym m.in. w dzielnicy Białołęka (szkoły podstawowe przy ul. Hanki Ordonówny, Ceramicznej i Głębockiej), Bielany, Mokotów, Śródmieście, Targówek (przedszkole przy ul. Drewnowskiego), Ursynów, Wawer, Wesoła (przedszkole w osiedlu Zielona), Wilanów (przedszkole przy ul. Św. U. Ledóchowskiej). Łącznie w dzielnicach na potrzeby edukacji i na inwestycje towarzyszące wyasygnowano środki w wysokości 162 milionów złotych.

Znaczący strumień środków na cele rozwojowe skierowano również na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Warszawiaków poprzez kontynuowanie budowy mieszkań komunalnych, w szczególności w dzielnicy Bemowo, Praga Północ, Ursynów. Łączne środki na zadania zrealizowane w dzielnicach w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarki mieszkaniowej, wyniosły blisko 80 milionów złotych.