Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Bezpieczeństwo

opublikowano: wtorek, 23. czerwiec 2015 - 15:47, admin

Wydatki na bezpieczeństwo w 2014 roku wyniosły 258 milionów złotych. W ramach tej sfery Miasto realizuje zadania, takie jak zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa.

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i kontroli ruchu drogowego w Warszawie zadania wykonuje Straż Miejska. W 2014 roku ulice patrolowało 1 509 strażników miejskich. Średnia liczba interwencji na jednego strażnika to 583. Nad bezpieczeństwem Warszawiaków czuwał także system monitoringu miejskiego z 419 kamerami.

Miasto, chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, opłaciło 8,5 tysiąca dodatkowych dwuosobowych patroli policyjnych. Średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego wyniósł 400 złotych. Miasto zapewnia także patrole konne – z miejskiej kasy utrzymywane są 22 konie policyjne.

Poprawie bezpieczeństwa służyła także realizacja programów prewencyjnych, takich jak piknik rodzinny „Bądź bezpieczny w mieście”, projekt „Kibic” w ramach konkursu „Kibicuję bezpiecznie” czy zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie Warszawy.

W ramach wydatków w sferze bezpieczeństwo znalazły się pieniądze na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Warszawa finansuje także działalność 3 ochotniczych straży pożarnych.

Warto także zaznaczyć, że w 2014 roku otwarto Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego. To szczególnie ważna - dla kształtowania u dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań na drodze - inwestycja, dzięki której uczniowie z warszawskich szkół będą mogli zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności i właściwie przygotować się do egzaminów na kartę rowerową. W Miasteczku są jezdnie, ścieżki rowerowe, tory tramwajowe, sygnalizatory świetlne, znaki drogowe, tramwaj, zapory kolejowe, skrzyżowania i rondo. Miasteczko kosztowało ponad 800 tysięcy złotych.