Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Pomoc społeczna

opublikowano: wtorek, 23. czerwiec 2015 - 15:41, admin

Łącznie na wydatki z zakresu pomocy społecznej wydano z miejskiej kasy 858 milionów złotych.

W ramach tej sfery prowadzonych jest wiele działań, m.in. pomoc bezrobotnym, pomoc osobom niepełnosprawnym, wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze dla najuboższych, prowadzenie żłobków, zapewnienie opieki w domach dziecka dzieciom pozbawionym opieki rodziców, opieka nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, pomoc dla rodzin wymagających wsparcia.

Z budżetu Miasta finansowana jest działalność placówek zapewniających pomoc, opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w tym domów dziecka. W 2014 roku w Warszawie działało 7 domów dziecka, w których przebywało 386 wychowanków. Średnio miesięczne utrzymanie dziecka w domu dziecka kosztowało
5 603 złote. Ponadto 87 dzieci znalazło dom w 20 zawodowych rodzinach zastępczych, a 100 dzieci przebywało w 10 rodzinnych domach dziecka. Najwięcej dzieci, bo aż 1 582 przebywało w spokrewnionych niezawodowych rodzinach zastępczych. Średnio na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka przeznaczyliśmy ponad 14 tysięcy złotych.

Miasto prowadzi także 14 domów pomocy społecznej, w których przebywało 1 550 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania takiej osoby wyniósł prawie 4 tysiące złotych.

 

Rodzice małych Warszawiaków mają do dyspozycji 61 miejskich żłobków, w których opiekę znalazło 5 482 maluchów. Liczba miejsc w żłobkach w stosunku do 2013 roku zwiększyła się o 195. Miasto finansuje utrzymanie miejsca w żłobku w 85%. Rodzice opłacają tylko 15%.