Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Główne liczby budżetowe

opublikowano: wtorek, 23. czerwiec 2015 - 15:03, admin

W 2014 roku Miasto nie zwiększyło swojego zadłużenia, pomimo prowadzenia intensywnego procesu inwestycyjnego. Warszawa w 2014 roku zrealizowała 342 zadania bieżące oraz 816 zadań inwestycyjnych.